X

  Κλειστε ραντεβου

  Κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα σε ασθενείς με Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση

  Ημέρα Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης

  Η Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι μια πάθηση του πεπτικού όπου περιεχόμενο του στομάχου (υγρά ή φαγητό) ανεβαίνει προς τον οισοφάγο. Αυτό προκαλεί δυσφορία στον ασθενή, δημιουργώντας του κακή ποιότητα ζωής και συχνά ενέχει κινδύνους για την υγεία του, αν εξελιχθεί σε οισοφάγο Barrett. Ο οισοφάγος Barrett είναι μια προκαρκινική κατάσταση η οποία σχετίζεται με την παλινδρόμηση. [1]

  Εκτός από τις αναγωγές υγρών και φαγητού και τις καούρες, συμπτώματα της ΓΟΠ αποτελούν επίσης το ρέψιμο, το φούσκωμα, η ναυτία,  η σιελόρροια κλπ. Τα παραπάνω αποτελούν τα γαστρικά συμπτώματα της παλινδρόμησης. Πέρα από τα γαστρικά συμπτώματα ωστόσο, μέρος των ασθενών εμφανίζει και εξωγαστρικά συμπτώματα. Τα εξωγαστρικά συμπτώματα χωρίζονται σε 2 κατηγορίες, στα αναπνευστικά και στα καρδιακά συμπτώματα.

  Στα αναπνευστικά συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων το βρογχικό άσθμα, οι χρόνιες βρογχίτιδες, η πνευμονική ίνωση, το βράγχος φωνής και ο χρόνιος βήχας.Πρόσφατα οι Vereczkei et al. εξέτασαν την συσχέτιση μεταξύ ΓΟΠ και περιπτώσεων μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα και εντόπισαν ότι ο επιπολασμόςαυτής της μορφής καρκίνου ήταν μεγαλύτερος σε άτομα με ΓΟΠ σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό. Το δείγμα όμως που εξετάσθηκε ήταν μικρό ώστε τα αποτελέσματα να είναι ασφαλή.

  Πρόσφατα δημοσιεύθηκε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο πληθυσμό η οποία είχε ως στόχο να εντοπίσει πιθανή συσχέτιση μεταξύ καρκίνου του πνεύμονα και της Γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. [2] Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 97,221 ασθενών με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και διήρκησε από το 1997 έως το 2010. Σύμφωνα με την έρευνα εντοπίσθηκε μια στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της ΓΟΠ και του καρκίνου του πνεύμονα. Τα αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν και από συγκριτικές μελέτες με ομάδες ελέγχου για την ηλικία και το φύλλο.

  Συζήτηση

  Πέραν από την ισχυρή σχέση μεταξύ ΓΟΠ και του καρκίνου του οισοφάγου, αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι αποτελεί επίσης παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση λαρυγγοφαρυγγικού καρκίνου [3]. Εν κατακλείδι, σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα φαίνεται ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ ΓΟΠ και καρκίνου του πνεύμονα.  Εξετάζοντας τα ερευνητικά δεδομένα, μπορούμε μόνο να υποθέσουμε ότι μια «επιθετική θεραπεία» της ΓΟΠ, όπως είναι και οι αντιπαλινδρομικές επεμβάσεις, πιθανά μπορούν να προλάβουν τέτοιες μορφές καρκίνου. Παρόλα αυτά θα πρέπει να συσταθούν έρευνες ώστε να αποδειχθεί ο ισχυρισμό αυτός.

  Αναφορές

  1. Shaheen N, Ransohoff DF. Gastroesophageal reflux, barrett esophagus, and esophageal cancer: scientific review. JAMA. 2002 Apr 17;287(15):1972-81. doi: 10.1001/jama.287.15.1972. PMID: 11960540.
  2. Hsu et al. (2016), Risk of lung cancer in patients with gastro-esophageal reflux disease: a population-based cohort study. PeerJ 4:e2753; DOI 10.7717/peerj.2753
  3. Bacciu A, Mercante G, Ingegnoli A, Ferri T, Muzzetto P, Leandro G, Di Mario F, Bacciu S. 2004. Effects of gastroesophageal reflux disease in laryngeal carcinoma. Clinical Otolaryngology and Allied Sciences 29(5):545–548 DOI 10.1111/j.1365-2273.2004.00851.x.

  Σχετικα αρθρα

  Βαριατρικές επεμβάσεις σε ασθενείς με παλινδρόμηση

  Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2017) το 43,4% των Ελλήνων ηλικίας 16 ετών και άνω είναι υπέρβαροι (ΔΜΣ: 25 – 29,9), και.

  Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του πρωκτού (ΑΙΝ) και ο ιός.

  Ο ιός HPV (Human papilloma virus, Ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων) είναι ένας ιός που βασίζεται στο DNA και μολύνει το δέρμα και τις βλεννογόνες μεμβράνες των ανθρώπων. Μέχρι.

  Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και βαριατρικές επεμβάσεις

  Τι είναι το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (Helicobacter pylori) είναι ένα κοινό βακτηρίδιο του στομάχου, που σε κάποιους ανθρώπους.

  Εκκολπωματική Νόσος

  Τα εκκολπώματα είναι μικροί σάκοι οι οποίοι εμφανίζονται στα τοιχώματα του παχέος εντέρου. Εντοπίζονται κυρίως στο σιγμοειδές( τμήμα του παχέος εντέρου εικόνα.