X

  Κλειστε ραντεβου

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟ
  ΣΥΡΙΓΓΙΟ

  Τι είναι το Περιεδρικό Συρίγγιο

  Το συρίγγιο γενικά, είναι ένας μη φυσιολογικός δίαυλος επικοινωνίας (ένας πόρος), μεταξύ δύο επιφανειών που καλύπτονται από επιθηλιακό ιστό. Όταν αναφερόμαστε στο περιεδρικό συρίγγιο ειδικά, εννοούμε ένα μη φυσιολογικό «κανάλι επικοινωνίας» που ξεκινάει από το έντερο κοντά στον πρωκτό και καταλήγει στο δέρμα του γλουτού ή του πρωκτού.

  Το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο πόρος είναι μη φυσιολογικός, δημιουργείται από μία λοίμωξη των αδένων και μπορεί να δημιουργηθεί σε πολλά σημεία του οργανισμού.

   

  Κάθε ένα από τα δύο ανοίγματα στις άκρες των συριγγίων μπορεί να κλείσει οποιαδήποτε στιγμή και αν κλείσουν και τα δύο ανοίγματα, δημιουργείται αυτό που ονομάζουμε περιεδρικό απόστημα

  Το περιεδρικό συρίγγιο μεταξύ του εντέρου και του δέρματος, εκδηλώνεται συνήθως με εκροή πύου από το εξωτερικό του στόμιο και προκαλεί κνησμό του δακτυλίου ή και δερματικές αλλοιώσεις λόγω της πυώδους έκκρισης.

  • Οι μελέτες παρατήρησης για του δείκτες επιπολασμού και επίπτωσης του συριγγίου είναι σχετικά σπάνιες.

  • Εκτιμάται ότι 1-2 στους 10.000 ανθρώπους, έχουν περιεδρικό συρίγγιο.

  • Στην Ευρώπη, εκτιμάται ότι 17 στους 100.000 κατοίκους έχουν συρίγγιο, με τον επιπολασμό στα Δυτικά κράτη να κυμαίνεται μεταξύ 6,6 – 20,8 ανά 100.000 κατοίκους. 

  Είναι σπάνια σε βρέφη και Παιδιά

  Το περιεδρικό απόστημα και κατ’επέκταση το περιεδρικό συρίγγιο, είναι εξαιρετικά σπάνια σε παιδιά και βρέφη.

  • Αν ένα βρέφος εμφανίσει Συρίγγιο, τότε οφείλεται σε υποτροπιάζοντα αποστήματα. 

  • Ένα συρίγγιο σε εφηβική ηλικία, ίσως είναι η πρώτη εκδήλωση υποκείμενης νόσου Crohn.

  Είναι πιο συχνό στους άντρες

  • Οι άνδρες έχουν διπλάσιες πιθανότητες να αναπτύξουν Περιεδρικό Απόστημα και Συρίγγιο, για λόγους που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί. 

  • Η μέση ηλικία εμφάνισης είναι τα 40 έτη.

  Το κάπνισμα είναι παράγοντας κινδύνου

  • Οι καπνιστές έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης περιεδρικού αποστήματος και συριγγίου. Ο κίνδυνος αυτός  φαίνεται να υφίεται, τουλάχιστον 5-10 χρόνια μετά τη διακοπή του καπνίσματος

   

  Η παθογένεση των συριγγίων είναι ίδια με αυτή των αποστημάτων. Το απόστημα αντιπροσωπεύει την οξεία φάση, ενώ το συρίγγιο είναι το χρόνιο επακόλουθο

  • Κρυπτοαδενικές λοιμώξεις
  • Νόσο Crohn

  Και δευτεροπαθώς από:
  • Τραύμα
  • Ραγάδα πρωκτού
  • Πρότερη επέμβαση στον πρωκτό
  • Ακτινοθεραπεία
  • Φυματίωση
  • Λοίμωξη από χλαμύδια
  • Καρκινώματα

  Ποιά είναι τα αίτια του περιεδρικού συριγγίου;

  αιμορροΐδεσ

  Ποια είναι τα συμπτώματα του Περιεδρικού Συριγγίου;

  Τα συρίγγια μπορεί να είναι πολλά μαζί ή ακόμη και μεμονωμένα. Έχουν μικρές οπές, “στόμια”, στο δέρμα του πρωκτού από τα οποία ρέει κατά καιρούς πυώδες υγρό. Σε περίπτωση που τα συρίγγια αποφράσσονται δημιουργούν πόνο και αποστήματα.

  Πόνο και οίδημα περιπρωκτικά
  Αιμορραγία
  Εκροή πύου από το εξωτερικό “στόμιο”
  Πυρετό, ρίγος, αδυναμία
  Δερματικές αλλοιώσεις της περιπρωκτικής περιοχής
  Κνησμός δακτυλίου

  Το περιεδρικό συρίγγιο, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε σηψαιμία και τοξικό σοκ.

  Ποια είδη συριγγίων υπάρχουν;

  Υπάρχουν 4 κατηγορίες συριγγίων.

  O Συνηθέστερος τύπος συριγγίου. Αποτελεί το 70% των συριγγίων. 

  Αποτελεί το 20-25% των συριγγίων. Διέρχεται τόσο από τον έξω όσο και από τον έσω σφιγκτήρα, πριν εξέλθει στο δέρμα. 

  Είναι ένας σπάνιος τύπος, που αντιπροσωπεύει το 1-3% του συνόλου των συριγγίων.

  • Εξίσου σπάνιο, όσο και τα υπερσφιγκτηριακό, αφού αποτελεί το 1-2% των συριγγίων

  • Μπορεί να προκληθεί από:

  – Τραύμα

  – Νόσο Crohn 

  – Φλεγμονώδη νόσο της πυέλου

  – Καρκίνωμα

  – Υπερηβικό απόστημα

  – Διασφιγκτηριακό συρίγγιο με υπερηβική επέκταση, που παροχετεύεται στο ορθό.

  Στην ουσία πρόκειται για παραλλαγή διασφιγκτηριακών και μεσοσφιγκτηριακών συριγγίων

  Πώς γίνεται η διάγνωση του Περιεδρικού Συριγγίου;

  Η ψηλάφηση στο ιατρείο, μπορεί να αποκαλύψει την παρουσία εξωτερικών στομίων του συριγγίου. Τα μεσοσφιγκτηριακά συρίγγια, είναι ιδιαιτέρως πιθανό να διαγνωστούν με αυτόν τον τρόπο. Αντιθέτως, τα διασφιγκτηριακά συρίγγια είναι βαθύτερα, γεγονός που απαιτεί ενδελεχέστερες διαγνωστικές διαδικασίες για τον εντοπισμό τους, (όπως ψηφιακή εξέταση του ορθού).

  Είναι μια εξέταση η οποία μπορεί να αποκαλύψει συνυπάρχουσες παθολογίες και να συντελέσει σημαντικά στην εξεύρεση της αιτιολογίας του συριγγίου. Από την πρωκτοσκόπηση, θα μπορούσαν να φανούν οιδηματώδεις δερματικές πτυχές, που είναι χαρακτηριστικές της νόσου Crohn. 

  είναι ιδιαιτέρως χρήσιμες σε πολύπλοκα ή υποτροπιάζοντα συρίγγια

  Πρόκειται για εξέταση που γίνεται με τη χρήση υδατοδιαλυτού σκιαγραφικού υγρού, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην στον εντοπισμό και στην αξιολόγηση συριγγίων που έχουν υποτροπιάσει. Η εξέταση αυτή δεν είναι πάντα ακριβής και έχει αντικατασταθεί από άλλες, πιο σύγχρονες τεχνολογικά εξετάσεις, όπως η αξονική τομογραφία, η μαγνητική τομογραφία και το ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημα. 

  • Είναι μια εξέταση μη επεμβατική, σχετικά απλή στην εκτέλεση της, που απαιτεί ωστόσο σημαντική εμπειρία από τον χειριστή που θα την αναλάβει.

  • Μελέτες δείχνουν ότι η συμφωνία μεταξύ των ευρημάτων του υπερηχογραφήματος, με τα χειρουργικά ευρήματα, κυμαίνεται μεταξυ 73-100%, γεγονός που υποδεικνύει ότι πρόκειται για μια αξιόπιστη μέθοδο ανίχνευσης του συριγγίου. 

  • Γίνεται διάγνωση και των πιθανών επικίνδυνων τραυματισμών του έξω σφιγκτήρα από προηγούμενες επεμβάσεις (εκτομή συριγγίου). Με την εξέταση αυτή, ελέγχεται μετεγχειρητικά η πορεία του ασθενούς και ανευρίσκεται οποιαδήποτε υπολειμματική φλεγμονή. Επίσης πολύ εύκολα απεικονίζεται το απόστημα και το συρίγγιο σε ασθενείς με τη νόσο του Crohn.

  • έχει βρεθεί ότι τα ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας συμφωνούν με τα χειρουργικά και κλινικά ευρήματα σε  ποσοστό που προσεγγίζει -και κάποιες φορές- υπερβαίνει το 85%. Επίσης έχει βρεθεί ότι έχει 95% ευαισθησία, 80% ειδικότητα και 97% προγνωστική ικανότητα, στην ανίχνευση του συριγγίου. 

  • Η εξέταση μπορεί να διενεργηθεί με ή και χωρίς σκιαγραφικό. Με τη μαγνητική γίνεται χαρτογράφηση του συριγγίου και ανευρίσκεται το εσωτερικό του “στόμιο” που αποτελεί και την παθογόνο αιτία του. Επίσης ανευρίσκονται και οι πιθανές διακλαδώσεις, οι αποστηματικές κοιλότητες και η έκταση της συμμετοχής των περιπρωκτικών σφιγκτήρων.

  Με τις παλαιότερες παραδοσιακές τεχνικές, αν τα συρίγγια γίνονταν πολλά και περνούσαν το σφιγκτήρα του ασθενούς, τότε δεν μπορούσε να γίνει καμία χειρουργική παρέμβαση, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος τραυματισμού του σφιγκτήρα με αποτέλεσμα μόνιμη ακράτεια. Το γεγονός αυτό οδηγούσε σε μία κόλαση τη ζωή του ασθενούς. Ακριβώς αυτή την κόλαση ήρθε να εξαφανίσει η χρήση του Laser, με τη μέθοδο ALFA!

  Στην ουσία με τη νέα αυτή μέθοδο, το Laser εξαφανίζει το Συρίγγιο μέσα σε 15 λεπτά! Η μέθοδος ALFA δεν κόβει το Συρίγγιο μέσα στον σφιγκτήρα αλλά το εξαχνώνει, εξαφανίζοντας το.

  Σε περίπτωση παλιών συριγγίων ή συριγγίων στα οποία έχει γίνει επέμβαση παλαιότερα ανεπιτυχώς υπάρχει πιθανότητα να χρειαστούν περισσότερες από μία (από μία έως 3) εξαχνώσεις με Laser ώστε να θεραπευθεί ο ασθενής.

  Η αποκατάσταση του συριγγίου με χρήση Laser «μέθοδος ALFA» , αποτελεί μια καινοτομία που προσφέρει στον ασθενή τη δυνατότητα της ασφαλούς θεραπείας χωρίς κάκωση του σφιγκτήρα ακόμα και σε σύνθετα συρίγγια. Η ενέργεια του Laser προκαλεί μια ελεγχόμενη φωτοθερμική διαδικασία, τη φωτοπηξία, η οποία έχει αντισηπτική και αντιφλεγμονώδη δράση, εξαχνώνοντας τα τοιχώματα των κοιλοτήτων και των συριγγίων που δημιούργησε η φλεγμονή. Η επέμβαση είναι αναίμακτη, γρήγορη, ανώδυνη και με εξαιρετικά αποτελέσματα. Ο ασθενής επιστρέφει άμεσα στην καθημερινότητά του.

  • Σύντομης διάρκειας επέμβαση (15 λεπτά)
  • Με γενική ή τοπική αναισθησία
  • Με παραμονή στην κλινική για 1 βράδυ
  • Με ελάχιστη νοσηρότητα
  • Με άμεση ανακούφιση από τα συμπτώματα
  • Εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα του σφιγκτήρα
  • Με εφαρμογή σε όλα τα μήκη συριγγίων
  • Αποτελεσματική μέθοδος και για παλιά συρίγγια
  • Γρήγορη επούλωση λόγω της δράσης του Laser
  Ασφαλής και αποτελεσματική για ασθενείς με νόσο του Crohn αλλά και για πολλαπλά συρίγγια

  Η αποκατάσταση του συριγγίου με χρήση Laser, μέθοδος ALFA αποτελεί μια καινοτομία που προσφέρει στον ασθενή τη δυνατότητα της ασφαλούς θεραπείας χωρίς κάκωση του σφιγκτήρα ακόμα και σε σύνθετα συρίγγια. Η ενέργεια του laser προκαλεί μια ελεγχόμενη φωτοθερμική διαδικασία τη φωτοπηξία, η οποία έχει αντισηπτική και αντιφλεγμονώδη δράση, εξαχνώνοντας τα τοιχώματα των κοιλοτήτων και των συριγγίων που δημιούργησε η φλεγμονή. Η επέμβαση είναι αναίμακτη, γρήγορη, ανώδυνη και με εξαιρετικά αποτελέσματα. Ο ασθενής επιστρέφει άμεσα στην καθημερινότητά του.

  Παρέχει εξαιρετικά πλεονεκτήματα όπως:

  • Σύντομης διάρκειας επέμβαση (15 λεπτά)

  • Με γενική αναισθησία ή επισκληρίδιο

  • Με παραμονή στην κλινική για 1 βράδυ

  • Με ελάχιστη νοσηρότητα

  • Με άμεση ανακούφιση από τα συμπτώματα

  • Εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα του σφιγκτήρα

  • Με εφαρμογή σε όλα τα μήκη συριγγίων

  • Αποτελεσματική μέθοδος και για παλιά συρίγγια

  • Γρήγορης επούλωσης λόγω της ενέργειας του Laser

  • Ασφαλής και αποτελεσματική για ασθενείς με νόσο του Crohn αλλά και για πολλαπλά συρίγγια

  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

  Βιβλιογραφία:

  Ratto, Carlo, et al. Anal Fistula and Abscess. Springer International Publishing, 2022. , https://doi.org/10.1007/978-3-030-76670-2. 

  Zutshi, Massarat. Anorectal Disease: Contemporary Management. https://doi.org/10.1007/978-3-319-23147-1.  

  Gaertner, Wolfgang B., et al. “The American Society of Colon and rectal surgeons clinical practice guidelines for the management of anorectal abscess, fistula-in-ano, and rectovaginal fistula.” Diseases of the Colon & Rectum, vol. 65, no. 8, 2022, pp. 964–985, https://doi.org/10.1097/dcr.0000000000002473. 

  Dots Bottom