X

  Κλειστε ραντεβου

  ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΑΝΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

  Επίτευξη του στόχου μετά από βαριατρικές επανεπεμβάσεις

  Πολυκεντρική μελέτη Πολωνικής Αναθεώρησης Παχυσαρκίας (PROSS)

  Michał Łabul, Michał Wysocki, Katarzyna Bartosiak, Michał Orłowski, Bartosz Katkowski, Paweł Jaworski, Piotr Małczak, Piotr Major & PROSS–Ομάδα Συνεργατικής Μελέτης

  Obesity Surgery τόμος 32, σελίδες 3879–3890 (2022)

  Εισαγωγή

  Με τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό επαναληπτικών βαριατρικών επεμβάσεων (Redo Bariatric Surgery), είναι απαραίτητο να αναζητηθούν oi παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία αυτών των επεμβάσεων.

  Περίληψη

  Η βαριατρική χειρουργική είναι αποτελεσματική και εγκεκριμένη μέθοδος θεραπείας της κλινικά σοβαρής παχυσαρκίας. Ωστόσο, πρέπει να αναγνωρίσουμε τους περιορισμούς της και να συνειδητοποιήσουμε ότι ορισμένοι ασθενείς, για διάφορους λόγους, θα χρειαστούν επανάληψη βαριατρικών επεμβάσεων. Η πλειονότητα των βαριατρικών ασθενών καταφέρνει να επιτύχει ικανοποιητική απώλεια βάρους, δηλαδή > 50% υπέρμετρης απώλειας βάρους (Excessive Weigh Loss), αλλά περίπου το 15-20% δεν επιτυγχάνει ή διατηρεί αυτόν τον στόχο [1]. Η ανεπαρκής απώλεια σωματικού βάρους, η ανάκτηση βάρους και ο μη ικανοποιητικός έλεγχος των σχετικών ιατρικών συννοσηροτήτων είναι οι πιο συχνές αιτίες για επανάληψη των βαριατρικών επεμβάσεων [2]. Οι περισσότερες ενδείξεις για επαναληπτική βαριατρική επέμβαση περιλαμβάνουν τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και άλλες επιπλοκές της πρωτογενούς βαριατρικής χειρουργικής όπως τα περιθωριακά έλκη, ο υποσιτισμός και τα συρίγγια [3]. Ο επιπολασμός της ΓΟΠΝ αυξάνεται μετά το Sleeve – Γαστρικό Μανίκι και με τη μεγάλη δημοτικότητα αυτής της διαδικασίας αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τους ασθενείς και τους χειρουργούς ως προς την ποιότητα ζωής, αλλά και ως πιθανό παράγοντα κινδύνου για τον οισοφάγο Barrett και αργότερα για τον καρκίνο του οισοφάγου [4]. Οι επαναληπτικές βαριατρικές επεμβάσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 7% των συνολικών βαριατρικών επεμβάσεων στον κόσμο [5]. Σε ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, είναι σήμερα η τρίτη πιο συχνή βαριατρική χειρουργική επί συνόλου επεμβάσεων [6]. Καθώς ο αριθμός των βαριατρικών επεμβάσεων που γίνονται συνεχώς αυξάνεται παγκοσμίως [7,8,9], είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι η ζήτηση για επαναληπτικές βαριατρικές επεμβάσεις θα αυξηθεί επίσης.

  Οι ενδείξεις για βαριατρική επανεπέμβαση δεν είναι σαφώς καθορισμένες. Επιπλέον, αυτές οι διαδικασίες είναι τεχνικά πιο απαιτητικές και συνδέονται με υψηλότερο ποσοστό νοσηρότητας [10]. Συνεπώς, οι ασθενείς που εξετάζονται απαιτούν ατομική αξιολόγηση των πιθανών οφελών και κινδύνων.

  Σκοπός

  Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει προγνωστικούς παράγοντες για την επίτευξη βαριατρικής επιτυχίας, όσον αφορά στη μετεγχειρητική απώλεια βάρους και την ύφεση των παθήσεων που σχετίζονται με την παχυσαρκία 1 χρόνο μετά την επανάληψη των βαριατρικών επεμβάσεων.

  Ασθενείς και μέθοδοι

  Μια αναδρομική μελέτη κοόρτης ανέλυσε διαδοχικούς ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επαναληπτικές βαριατρικές επεμβάσεις σε 12 βαριατρικά κέντρα στην Πολωνία από το 2010 έως το 2020. Η μελέτη περιελάμβανε 529 ασθενείς. Τα τελικά σημεία αποτελεσματικότητας ήταν το ποσοστό της υπέρμετρης απώλειας βάρους (% Excessive Weigh Loss) και η ύφεση της υπέρτασης (Hypertension) ή/και του διαβήτη τύπου 2 (Type 2 Diabetes).

  Συμπεράσματα

  Οι βαριατρικές επανεπεμβάσεις αποδεικνύεται ότι αποτελούν μια αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας για την παχυσαρκία και τις συννοσηρότητες της. Τα συμπεράσματα της έρευνας κοόρτης δείχνουν ότι η μεγαλύτερη ανάκτηση βάρους πριν από την βαριατρική επενεπέμβαση ελαχιστοποίησε τις πιθανότητες για βαριατρική επιτυχία, σε ασθενείς που χειρουργήθηκαν λόγω ανάκτησης βάρους ή ανεπαρκούς απώλειας βάρους. Η Γαστρική Παράκαμψη Αναστόμωσης συσχετίστηκε με μεγαλύτερη πιθανότητα πλήρους ύφεσης της υπέρτασης και/ή του διαβήτη. Η μεγαλύτερη διαφορά ΔΜΣ μεταξύ του χρόνου επανεπέμβασης και του χαμηλότερου μετά την αρχική βαριατρική επέμβαση συσχετίστηκε με μικρότερες πιθανότητες επιτυχίας, σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επανεπέμβαση λόγω ανάκτησης βάρους ή ανεπαρκούς απώλειας βάρους. Στην ομάδα που υποβλήθηκε σε βαριατρική επενεπέμβαση λόγω ανεπαρκούς ελέγχου των συννοσηροτήτων που σχετίζονται με την παχυσαρκία, η Γαστρική Παράκαμψη Αναστόμωσης συσχετίστηκε με μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.

  Εν κατακλείδι, φαίνεται ότι οι βαριατρικές επεμβάσεις οδηγούν σε μεγάλο ποσοστό στην επίτευξη του τελικού βαριατρικού στόχου. Η ανάγκη μεγάλης εξειδίκευσης του χειρουργού επισημαίνεται στην έρευνα, όπως και η εκτενής συζήτηση με τον ασθενή σχετικά με τους παράγοντες που οδήγησαν στην αρχική μη επιτυχημένη βαριατρική επέμβαση. Επιπλέον, ο άμεσος χρόνος επανεπέμβασης και η μικρή αύξηση βάρους από τον αρχικό ΔΜΣ φαίνεται ότι δρουν θετικά στο τελικό αποτέλεσμα. Τέλος, η γαστρική Παράκαμψη Αναστόμωσης συσχετίζεται με μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας στον έλεγχο των συννοσηροτήτων, όπως η υπέρταση και ο ΣΔ τύπου ΙΙ.

  References

  Σχετικα αρθρα

  Ασθενείς με οισοφάγο Barrett: Αυξημένος κίνδυνος για να.

  Ο SARS-CoV-2 έχει εισβάλει βίαια στην καθημερινότητά μας. Ακόμη και σήμερα, σχεδόν ένα χρόνο μετά τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος στη χώρα.

  Case8

  Ιατρικό case Επιπτώσεις πολύχρονης λήψης ομεπραζόλης σε ασθενή με διαφραγματοκήλη Άνδρας ασθενής 71 ετών, προσήλθε στο ιατρείο μας στην Λάρισα με βαριά.

  Βραδυκαρδία, Συγκοπτικές κρίσεις και Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση

  Ημέρα Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης. Άνδρας ασθενής, 49 ετών, από το Ηράκλειο Κρήτης,  προσήλθε στο ιατρείο μας με έντονα συμπτώματα Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης (ΓΟΠ) όπως.

  SASI – Η νέα βαριατρική επέμβαση με τις.

  ΗΜΕΡΑ ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (By IFSO – International Federation for the Surgery of Obesity & Metabolic Disorders) Στομαχο-ειλεική παράκαμψη μιας αναστόμωσης με γαστρεκτομή Sleeve (SASI). Μια ελπιδοφόρα.