X

  Κλειστε ραντεβου

  Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και βαριατρικές επεμβάσεις

  Τι είναι το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

  Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (Helicobacter pylori) είναι ένα κοινό βακτηρίδιο του στομάχου, που σε κάποιους ανθρώπους μπορεί να προκαλέσει πόνο στην άνω κοιλία, ναυτία, έμετο ή φούσκωμα.

  Η λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού εντοπίζεται στην περιοχή του στομάχου και του δωδεκαδάκτυλου (το αρχικό κομμάτι του λεπτού εντέρου). Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού τις περισσότερες φορές δεν παρουσιάζει συμπτώματα και συνεπώς οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν την ύπαρξή του.

  Εντούτοις, τα συνηθέστερα συμπτώματα του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού είναι:

  • Πόνος στην άνω κοιλιακή χώρα
  • Τυμπανισμός
  • Αίσθημα πρώιμου κορεσμού μετά από κατανάλωση μικρής ποσότητας φαγητού
  • Ναυτία ή έμετος
  • Μαύρο χρώμα κενώσεων (σε παρουσία πεπτικού έλκους που αιμορραγεί)
  • Εύκολη κόπωση

  Η λοίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού μπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινώσει σε μερίδα ανθρώπων καταστάσεις όπως:

  • Έλκος στομάχου ή δωδεκαδακτύλου
  • Καρκίνο στομάχου
  • Λέμφωμα στομάχου
  • Εξωγαστρικές εκδηλώσεις: γλαύκωμα, νόσος Alzheimer, αιματολογικές παθήσεις, στεφανιαία νόσο, κ.ά.

  Οι εκδηλώσεις αυτές δεν εμφανίζονται σε όλους του πάσχοντες, χωρίς όμως να είναι γνωστή η αιτιολογία. Πιθανώς ενοχοποιούνται γενετικοί παράγοντες οι οποίο καθιστούν μέρος των ασθενών πιο ευαίσθητους.

  Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και βαριατρικές επεμβάσεις

  Ο επιπολασμός του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού σε παχύσαρκους ασθενείς είναι ακόμη αμφιλεγόμενος. Σύμφωνα με έρευνες σε υποψήφιους για βαριατρικές επεμβάσεις προεγχειριτικά κυμαίνεται από 8,7% έως 85,5% [1,2].

  Σύμφωνα με έρευνα σε βαριατρικούς ασθενείς εντοπίσθηκε λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού στο 25% της ομάδας που υποβλήθηκε σε βαριατρικές επεμβάσεις. Αυτή η ομάδα είχε υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης πρώιμων μετεγχειρητικών συμπτωμάτων και έπρεπε να εξετασθεί θεραπεία για την λοίμωξη, ώστε να προσφέρει ανακούφιση από τα συμπτώματα και μείωση των μακροπρόθεσμων κινδύνων εμφάνισης έλκους και καρκίνου[3].

  Επιπλέον, η λοίμωξη φαίνεται ότι δεν επηρεάζει τα μετεγχειρητικά αποτελέσματα ασθενών που έχουν υποβληθεί σε λαπαροσκοπικές βαριατρικές επεμβάσεις τύπου Sleeve [4].

  Σύμφωνα με έρευνα, όπου συμμετείχαν 255.435 ασθενείς δεν εντοπίσθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις σε δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, ο ΔΜΣ, διαβήτης μεταξύ παχύσαρκων ασθενών με και χωρίς ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού.

  Επιπλέον σε ασθενείς με και χωρίς ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού που υποβλήθηκαν σε βαριατρική επέμβαση εντοπίσθηκαν αντίστοιχα: αιμορραγία (2,1% έναντι 0,7%), διαρροή (0,7% έναντι 0,4%), υπερβολική απώλεια βάρους 12 μήνες μετά την επέμβαση (72,3% έναντι 72,3%), έλκος (31% έναντι 4%) και διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο (4,2 ημέρες έναντι 3,2 ημέρες)[5].

  Φαίνεται ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα σε μεγαλύτερο πληθυσμό για να μπορέσουμε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για τη σύνδεση του ελικοβακτιριδίου του πυλωρού με την παχυσαρκία. Σημαντικό στοιχείο ωστόσο, αποτελεί η θεραπεία της λοίμωξης για την ανακούφιση των πρώιμων μετεγχειρητικών συμπτωμάτων και την μείωση των μακροπρόθεσμων κινδύνων εμφάνισης έλκους.

  Αναφορές

  1. Küper MA, Kratt T, Kramer KM, Zdichavsky M, Schneider JH, Glatzle J, Stüker D, Königsrainer A, Brücher BL. Effort, safety, and findings of routine preoperative endoscopic evaluation of morbidly obese patients undergoing bariatric surgery. Surg Endosc. 2010;24:1996–2001.
  2. Al-Akwaa AM. Prevalence of Helicobacter pylori infection in a group of morbidly obese Saudi patients undergoing bariatric surgery: a preliminary report. Saudi J Gastroenterol. 2010;16:264–267.
  3. Ramaswamy A, Lin E, Ramshaw BJ, Smith CD. Early Effects of Helicobacter pylori Infection in Patients Undergoing Bariatric Surgery. Arch Surg. 2004;139(10):1094–1096. doi:10.1001/archsurg.139.10.1094
  4. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2014.05.051
  5. Mocanu V, Dang JT, Switzer N, et al. The effect of Helicobacter pylori on postoperative outcomes in patients undergoing bariatric surgery: a systematic review and meta-analysis. Obes Surg. 2018;28(2):567-573.

  Σχετικα αρθρα

  Ημικρανίες και Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση

  Οι πονοκέφαλοι ορίζονται ως δυσάρεστοι πόνοι στο κεφάλι, που μπορεί να προκαλέσουν πίεση και πόνο. Ο πόνος κυμαίνεται από ήπιος έως σοβαρός..

  Σε ποιους ασθενείς απευθύνονται οι βαριατρικές επεμβάσεις;

  Η παγκόσμια πανδημία της παχυσαρκίας αλλά και οι συννοσηρότητες που τη συνοδεύουν αποτελούν ένα μεγάλο φορτίο τόσο για τους ασθενείς που νοσούν.

  Case 9

  Ιατρικό Case Revision αντιπαλινδρομική επέμβαση Γυναίκα ασθενής 71 ετών προσήλθε στο ιατρείο μας με βαριά συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (ΓΟΠΝ). Η ασθενής έπασχε.

  Παχυσαρκία ως παράγοντας κινδύνου για τον SARS-CοV-2.

  Παχυσαρκία ως παράγοντας κινδύνου για τον SARS-CοV-2 Η πανδημία του COVID-19 συνεχίζει να έχει ραγδαία εξάπλωση παγκοσμίως και ιδιαίτερα στην Ευρώπη και.