X

  Κλειστε ραντεβου

  Λαπαροσκοπική γαστρική πτύχωση για την θεραπεία της παχυσαρκίας: Μια συστηματική ανασκόπηση.

  Δημοσιεύτηκε στο Obesity Surgery, IFSO, 10 Νοεμβρίου 2020

  Η παχυσαρκία προκαλεί μία μεγάλη παγκόσμια ανησυχία για την δημόσια υγεία, καθώς φαίνεται ότι επηρεάζει περισσότερους από 1,7 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Αποτελώντας τον προάγγελο πολλών άλλων συννοσηροτήτων, η σοβαρή παχυσαρκία συσχετίζεται με μειωμένο προσδόκιμο ζωής. Οι βαριατρικές και μεταβολικές επεμβάσεις αποτελούν την πιο αποτελεσματική θεραπεία για την νοσογόνο παχυσαρκία και μπορούν να βελτιώσουν ή ακόμη και να εξαλείψουν εντελώς συνοσσηρότητες της παχυσαρκίας. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η λαπαροσκοπική γαστρική πτύχωση έχει χρησιμοποιηθεί για την θεραπεία της παχυσαρκίας και χαρακτηρίζεται ως λιγότερο επεμβατική και λιγότερο ακριβή από άλλες βαριατρικές επεμβάσεις.

  Μεθοδολογία – Αποτελέσματα Έρευνας

  Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε μια ενδελεχής έρευνα της βάσης δεδομένων του Pubmed για την λαπαροσκοπική Γαστρική Πτύχωση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την 1 Μαΐου 2020 και δεν περιορίστηκε σε οποιοδήποτε εύρος ημερομηνιών. Στόχευσε σε συστηματικές αναθεωρήσεις της βιβλιογραφίας και δόθηκε έμφαση σε πρόσφατα κλινικά δεδομένα που αφορούν τα αποτελέσματα της γαστρική πτύχωσης στη θεραπεία της παχυσαρκίας. Συμπεριλήφθηκαν 53 άρθρα, με 3103 ασθενείς να υποβάλλονται σε λαπαροσκοπική γαστρική πτύχωση (μέση ηλικία: 13,8-55 έτη). Μέσος προεγχειρητικός Δείκτης μάζας σώματος κυμαινόταν από 31,2 έως 47,8 kg/m2 . Μέσος χρόνος επέμβασης κυμαινόταν από 48 έως 193 λεπτά. Η παραμονή στο νοσοκομείο κυμαινόταν από 0,75 έως 7,2 ημέρες. Οι περισσότερες έρευνες παρείχαν μετεγχειρητικά δεδομένα έως και 12 μήνες μετά την επέμβαση. Η μέση απώλεια σωματικού βάρους κυμαινόταν από 30,2 έως 71,1% και 35 έως 77% στους 6 και 12 μήνες μετεγχειρητικά.

   Εξάλειψη συννοσηροτήτων μετά από Γαστρική Πτύχωση

  • 18 έρευνες παρείχαν μετεγχειρητικά αποτελέσματα των συννοσηροτήτων.
  • 16 έρευνες παρουσίασαν εξάλειψη και βελτίωση τους διαβήτη τύπου 2.
  • 11 έρευνες εντόπισαν ότι τόσο η υπέρταση όσο και η δυσλιπιδαιμία εξαλείφθηκαν ή βελτιώθηκαν.
  • 5 μελέτες παρατήρησαν εξάλειψη και βελτίωση της άπνοιας
  • 4 μελέτες έδειξαν μειωμένο πόνο στις αρθρώσεις.
  • 3 έρευνες έδειξαν ότι είχε ευεργετικά αποτελέσματα στην κανονικότητα του έμμηνου κύκλου.
  • 2 έρευνες παρατήρησαν εξάλειψη και βελτίωση της κατάθλιψης.
  • 1 έρευνα έδειξε ολοκληρωτική εξάλειψη της μη αλκοολικής λιπώδης νόσου του ήπατος.
  • 1 μελέτη με 13 γυναίκες με σοβαρή παχυσαρκία και διαβήτη τύπου 2, έδειξε στατιστικά σημαντική βελτίωση στην υπεργλυκαιμία νηστείας και στην υπερινσουλιναιμία στους 1 και 6 μήνες μετά από Γαστρική Πτύχωση, με βελτίωση στην αντίσταση στην ινσουλίνη και σημαντική μείωση στην γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη.

  Μετεγχειρητικές επιπλοκές

  Δεν υπήρχε θνησιμότητα σε καμία από τις έρευνες που εξετάσθηκαν.  Μόνο μικρο- επιπλοκές συμπεριλαμβανομένων ναυτίας, εμετού, σιελόρροιας και αιμορραγίας γαστρεντερικού που εξαλείφθηκαν σε μερικές ημέρες με συντηρητική διαχείριση. Μερικές περιπτώσεις παρατεταμένου εμετού χρειάστηκαν επανεισαγωγή για την αντιμετώπιση της αφυδάτωσης και ανισορροπίας ηλεκτρολυτών.

  Συζήτηση

   Από το 2011, έχουν δημοσιευθεί πολυάριθμες αναφορές για την Γαστρική Πτύχωση. Στις μελέτες που εξετάστηκαν, παρά τη μεταβλητότητα στα αποτελέσματα απώλειας βάρους, η Γαστρική Πτύχωση έδειξε ενθαρρυντικά αποτελέσματα όσον αφορά την απώλεια βάρους συνολική μέση τιμή 53,4 ± 11,6 στους 12 μήνες. Τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με την Πρώτη Διεθνή Συνάντηση Κορυφής για τη Γαστρεκτομή Sleeve το 2007, που έδειξε στους 12 μήνες 47,5 ± 19,5 με εύρος 20 – 100%. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψιν την αρχική εμπειρία και την παγκόσμια εξέλιξη της Γαστρεκτομής sleeve, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι τα αποτελέσματα της Γαστρικής Πτύχωσης σχετικά με την απώλεια βάρους μπορούν να θεωρηθούν ελπιδοφόρα.

  Η Γαστρική Πτύχωση έχει ορισμένα πιθανά πλεονεκτήματα. Πρώτον, το χειρουργικό κόστος είναι χαμηλότερο συγκριτικά με άλλες περιοριστικές βαριατρικές επεμβάσεις, ιδίως συγκριτικά με την Γαστρεκτομή Sleeve. Η Γαστρική Πτύχωση δεν απαιτεί ακριβά χειρουργικά εργαλεία. Επιπλέον, δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στη μέση παραμονή στο νοσοκομείο και τον μέσο χρόνο επέμβασης σε σύγκριση με την Γαστρεκτομή Sleeve. Δεύτερον, η Γαστρική Πτύχωση μπορεί εύκολα να αντιστραφεί ή να μετατραπεί σε άλλη βαριατρική επέμβαση, εάν είναι αναγκαίο.

  Συμπεράσματα

  Η λαπαροσκοπική γαστρική πτύχωση φαίνεται να είναι μια αποδεκτή χειρουργική επέμβαση για την θεραπεία της παχυσαρκίας, ειδικά σε κέντρα τα οποία διαθέτουν χαμηλό ιατρικό προϋπολογισμό. Ως πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής γαστρικής πτύχωσης έχουν αναφερθεί η αναστρεψιμότητα, η μη τοποθέτηση ξένου σώματος, ο χαμηλός δείκτης επιπλοκών και το χαμηλό κόστος.

  Θα πρέπει βέβαια να διεξαχθούν πρόσθετες συγκριτικές μελέτες, με δεδομένα μακροχρόνιας παρακολούθησης ασθενών, παράλληλα με την τυποποίηση της επέμβασης για την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων σχετικά με το ρόλο της Γαστρικής Πτύχωσης στη διαχείριση της σοβαρής παχυσαρκίας.

   Αναφορές

  1. Hales CM, Fryar CD, Carroll MD, et al. Trends in obesity and severe obesity prevalence in US youth and adults by sex and ge, 2007-2008 to 2015-2016. JAMA. 2018;319(16):1723–5.
  2. Buchwald H. Consensus conference panel. Consensus conference statement bariatric surgery for morbid obesity: health implications for patients, health professionals, and third-party payers. Surg ObesRelat Dis. 2005;1(3):371–81.
  3. Franco JVA, Ruiz PA, Palermo M, et al. A review of studies comparing three laparoscopic procedures in bariatric surgery: sleeve gastrectomy, Roux-en-Y gastric bypass and adjustable gastric banding. Obes Surg. 2011;21(9):1458–68.
  4. Buchwald H. The evolution of metabolic/bariatric surgery. Obes Surg. 2014;24(8):1126–35.
  5. Tretbar LL, Taylor TL, Sifers EC. Weight reduction. Gastric plication for morbid obesity. J Kans Med Soc. 1976;77(11):488–90.
  6. Kirk RM. An experimental trial of gastric plication as a means of weight reduction in the rat. Br J Surg. 1969;56(12):930–3.
  7. Talebpour M, Amoli BS. Laparoscopic total gastric vertical plication in morbid obesity. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2007;17(6):793–8.
  8. Talebpour M, Motamedi SMK, Talebpour A, et al. Twelve year experience of laparoscopic gastric plication in morbid obesity: development of the technique and patient outcomes. Ann Surg Innov Res. 2012;6(1):7.
  9. Talebpour A, Heidari R, Zeinoddini A, et al. Predictors of weight loss after laparoscopic gastric plication: a prospective study. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2015;25(3):177–81.
  10. Zeinoddini A, Heidari R, Talebpour M. Laparoscopic gastric plication in morbidly obese adolescents: a prospective study. Surg ObesRelat Dis. 2014;10(6):1135–9.
  11. Talebpour M, Talebpour A, Barzin G, et al. Effects of laparoscopic gastric plication (LGP) in patients with type 2 diabetes, one year follow-up. J Diabetes MetabDisord. 2015;14:60.
  12. Fried M, Dolezalova K, Buchwald JN, et al. Laparoscopic greater curvature plication (LGCP) for treatment of morbid obesity in a series of 244 patients. Obes Surg. 2012;22(8):1298–307.
  13. Doležalova-Kormanova K, Buchwald JN, Skochova D, et al. Five-year outcomes: laparoscopic greater curvature plication for treatment of morbid obesity. Obes Surg. 2017;27(11):2818–28.
  14. Talebpour M, Sadid D, Talebpour A, et al. Comparison of short-term effectiveness and postoperative complications: laparoscopic gastric plication vs laparoscopic sleeve Gastrectomy. Obes Surg. 2018;28(4):996–1001.
  15. Heidari R, Talebpour M, Soleyman-Jahi S, et al. Outcomes of reoperation after laparoscopic gastric plication failure. Obes Surg. 2019;29(2):376–86.
  16. Ramos A, Galvao Neto M, Galvao M, et al. Laparoscopic greater curvature plication: initial results of an alternative restrictive bariatric procedure. Obes Surg. 2010;20(7):913–8.
  17. Andraos Y, Ziade D, Achcouty R, et al. Early complications of 120 laparoscopic greater curvature plication procedures. Bariatric Times. 2011;8(9):10–5.
  18. Brethauer SA, Harris JL, Kroh M, et al. Laparoscopic gastric plication for treatment of severe obesity. Surg ObesRelat Dis. 2011;7(1):15–22.
  19. Morshed G, Abdalla H. Laparoscopic gastric plication versus laparoscopic sleeve gastrectomy. Med J Cairo Univ. 2011;79(2):179–82.
  20. Pujol Gebelli J, García Ruiz de Gordejuela A, CasajoanaBadía A, et al. Laparoscopic gastric plication: a new surgery for the treatment of morbid obesity. Cir Esp. 2011;89(6):356–61.
  21. Skrekas G, Antiochos K, Stafyla VK. Laparoscopic gastric greater curvature plication: results and complications in a series of 135 patients. Obes Surg. 2011;21(11):1657–63.
  22. Shen D, Ye H, Wang Y, et al. Comparison of short-term outcomes between laparoscopic greater curvature plication and laparoscopic sleeve gastrectomy. Surg Endosc. 2013;27(8):2768–74.
  23. Shen D, Ye H, Wang Y, et al. Laparoscopic greater curvature plication: surgical techniques and early outcomes of a Chinese experience. Surg ObesRelat Dis. 2014;10(3):432–7.
  24. Atlas H, Yazbek T, Garneau PY, et al. Is there a future for laparoscopic gastric greater curvature plication (LGGCP)? A review of 44 patients. Obes Surg. 2013;23(9):1397–403.
  25. Darabi S, Talebpour M, Zeinoddini A, et al. Laparoscopic gastric plication versus mini-gastric bypass surgery in the treatment of morbid obesity: a randomized clinical trial. Surg ObesRelat Dis. 2013;9(6):914–9.
  26. Mui WL-M, Lee DW-H, Lam KK-Y, et al. Laparoscopic greater curve plication in Asia: initial experience. Obes Surg. 2013;23(2):179–83.
  27. Niazi M, Maleki AR, Talebpour M. Short-term outcomes of laparoscopic gastric plication in morbidly obese patients: importance of postoperative follow-up. Obes Surg. 2013;23(1):87–92.
  28. Abdelbaki TN, Sharaan M, Abdel-Baki NA, et al. Laparoscopic gastric greater curvature plication versus laparoscopic sleeve gastrectomy: early outcome in 140 patients. Surg ObesRelat Dis. 2014;10(6):1141–6.
  29. Bradnova O, Kyrou I, Hainer V, et al. Laparoscopic greater curvature plication in morbidly obese women with type 2 diabetes: effects on glucose homeostasis, postprandial triglyceridemia and selected gut hormones. Obes Surg. 2014;24(5):718–26.
  30. Bagheri MJ, Talebpour M, Sharifi A, et al. Lipid profile change after bariatric surgeries: laparoscopic gastric plication versus mini gastric bypass. Acta Chir Belg. 2019;119(3):146–51.
  31. Abouzeid MM, Taha O. Laparoscopic sleeve gastrectomy versus laparoscopic gastric greater curvature plication: a prospective randomized comparative study. Egypt J Surg. 2015;34(1):41–7.
  32. Albanese A, Prevedello L, Verdi D, et al. Laparoscopic gastric plication: an emerging bariatric procedure with high surgical revision rate. Bariatr Surg Pract Patient Care. 2015;10(3):93–8.
  33. Bara T, Borz C, Suciu A, et al. Laparoscopic greater curvature plication for morbid obesity: indications, results. Perspectives Acta Medica Marisiensis. 2015;61(2):142–4.
  34. Bužga M, Holéczy P, Švagera Z, et al. Laparoscopic gastric plication and its effect on saccharide and lipid metabolism: a 12-month prospective study. WideochirInne Tech Maloinwazyjne. 2015;10(3):398–405.
  35. Bužga M, Švagera Z, Tomášková H, et al. Metabolic effects of sleeve gastrectomy and laparoscopic greater curvature plication: an 18-month prospective, observational, Open-Label Study. Obes Surg. 2017;27(12):3258–66.
  36. Kim SB, Kim KK, Chung JW, et al. Initial experiences of laparoscopic gastric greater curvature plication in Korea-a review of 64 cases. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2015;25(10):793–9.
  37. Park YH, Kim SM. Short-term outcomes of laparoscopic greater curvature plication and laparoscopic sleeve gastrectomy in patients with a body mass index of 30 to 35 kg/m2. Yonsei Med J. 2017;58(5):1025–30.
  38. Leşe M, Szasz A, Leşe I. Laparoscopic gastric plication – one year of bariatric surgery in the Emergency County Hospital of Baia Mare. Chirurgia (Bucur). 2015;110(5):440–5.
  39. Sharma S, Narwaria M, Cottam DR, et al. Randomized double-blinded trial of laparoscopic gastric imbrication v laparoscopic sleeve gastrectomy at a single Indian institution. Obes Surg. 2015;25(5):800–4.
  40. Verdi D, Prevedello L, Albanese A, et al. Laparoscopic gastric plication (LGCP) vs sleeve gastrectomy (LSG): a single institution experience. Obes Surg. 2015;25(9):1653–7.
  41. Broderick RC, Fuchs HF, Harnsberger CR, et al. Comparison of bariatric restrictive operations: laparoscopic sleeve gastrectomy and laparoscopic gastric greater curvature plication. Surg Technol Int. 2014;25:82–9.
  42. Chouillard E, Schoucair N, Alsabah S, et al. Laparoscopic gastric plication (LGP) as an alternative to laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) in patients with morbid obesity: a preliminary, short-term, Case-Control Study. Obes Surg. 2016;26(6):1167–72.
  43. Grubnik VV, Ospanov OB, Namaeva KA, et al. Randomized controlled trial comparing laparoscopic greater curvature plication versus laparoscopic sleeve gastrectomy. Surg Endosc. 2016;30(6):2186–91.
  44. Toprak ŞS, Gültekin Y, Okuş A. Comparison of laparoscopic sleeve gastrectomy and laparoscopic gastric plication: one year follow-up results. Ulus CerrahiDerg. 2015;32(1):18–22.
  45. Casajoana A, Pujol J, Garcia A, et al. Predictive value of gut peptides in T2D remission: randomized controlled trial comparing metabolic gastric bypass, sleeve gastrectomy and greater curvature plication. Obes Surg. 2017;27(9):2235–45.
  46. Khidir N, Al Dhaheri M, El Ansari W, et al. Outcomes of laparoscopic gastric greater curvature plication in morbidly obese patients. J Obes. 2017;2017:7989714.
  47. Zerrweck C, Rodríguez JG, Aramburo E, et al. Revisional surgery following laparoscopic gastric plication. Obes Surg. 2017;27(1):38–43.
  48. Gudaityte R, Adamonis K, Maleckas A. Laparoscopic gastric greater curvature plication: intermediate results and factors associated with failure. Obes Surg. 2018;28(12):4087–94.
  49. Li Y-H, Wang B-Y, Huang Y-C, et al. Clinical outcomes of laparoscopic greater curvature plication and laparoscopic sleeve gastrectomy: a case-matched control study. Obes Surg. 2019;29(2):387–93.
  1. Taha O. Efficacy of laparoscopic greater curvature plication for weight loss and type 2 diabetes: 1-year follow-up. Obes Surg. 2012;22(10):1629–32.
  2. Barrichello S, Minata MK. García Ruiz de Gordejuela A, et al. laparoscopic greater curvature plication and laparoscopic sleeve gastrectomy treatments for obesity: systematic review and meta-analysis of short- and mid-term results. Obes Surg. 2018;28(10):3199–212.
  3. Som R, Rikabi S, Chang A, et al. Portal vein thrombosis following laparoscopic gastric plication. Ann R Coll Surg Engl. 2017;99(1):e6–7.
  4. Almulaifi A, Mohammad WM. Obstructive jaundice: a rare complication of laparoscopic greater curvature plication. J Surg Case Rep. 2013;2013(8):rjt062.
  5. Clinical Issues Committee. ASMBS policy statement on gastric plication. Surg ObesRelat Dis. 2011;7(3):262.
  6. Ye Q, Chen Y, Zhan X, et al. Comparison of laparoscopic sleeve gastrectomy and laparoscopic greater curvature plication regarding efficacy and safety: a meta-analysis. Obes Surg. 2017;27(5):1358–64.
  7. Waldrep DJ, Pacheco I. Laparoscopic Greater Curve Plication as an Outpatient Weight Loss Procedure. JSLS. 2015;19(3):e2015.00054.
  8. DeAntonio J, Cockrell H, Kang HS, et al. A pilot study of laparoscopic gastric plication in adolescent patients with severe obesity. J PediatrSurg. 2019;54(8):1696–701.
  9. Savedoroudi P, Bennike TB, Kastaniegaard K, et al. Data from quantitative serum proteomic analysis after laparoscopic gastric plication. DataBrief. 2019;25:104077.

  Σχετικα αρθρα

  Ασθενείς με οισοφάγο Barrett: Αυξημένος κίνδυνος για να.

  Ο SARS-CoV-2 έχει εισβάλει βίαια στην καθημερινότητά μας. Ακόμη και σήμερα, σχεδόν ένα χρόνο μετά τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος στη χώρα.

  44ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού & Σακχαρώδη Διαβήτη

  Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε και φέτος από τις 26 έως τις 29 Απριλίου 2017 το 44ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού & Σακχαρώδους.

  Βραδυκαρδία, Συγκοπτικές κρίσεις και Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση

  Ημέρα Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης. Άνδρας ασθενής, 49 ετών, από το Ηράκλειο Κρήτης,  προσήλθε στο ιατρείο μας με έντονα συμπτώματα Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης (ΓΟΠ) όπως.

  Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη σχέση.

  Ο καρκίνος του πρωκτού είναι μια σπάνια κακοήθεια που εμφανίζεται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια, με μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης στις.