Εντερική μεταπλασία οισοφάγου

Ιατρικό Case ασθενούς

Άνδρας ασθενής 55 ετών προσήλθε στο ιατρείο μας στην Γλυφάδα με συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης.

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση του ασθενούς εκδηλωνόταν με παροξυσμικό βήχα και αναγωγές υγρών. Ο βήχας αποτελεί εξωγαστρικό σύμπτωμα της γαστροοισοφαγική παλινδρόμησης. Read more

Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση και Βρογχικό Άσθμα

Ιατρικό case

Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση και Βρογχικό Άσθμα

Άνδρας ασθενής 37 ετών προσήλθε στο ιατρείο μας στην Σαντορίνη με συμπτώματα βαριάς Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης.

Η παλινδρόμηση προκαλούσε στον ασθενή βήχα, ερυγές και τάση για έμετο.

Επιπλέον, ο ασθενής έπασχε από συνοδό εξωγαστρικό νόσημα, βρογχικό άσθμα. Read more

Γαστρεντερικός στρωματικός όγκος Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST)

Γαστρεντερικός στρωματικός όγκος Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST)

Τι είναι οι γαστρεντερικοί στρωματικοί όγκοι GIST

Οι στρωματικοί όγκοι (GIST) είναι μεσεγχυματογενείς όγκοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 0,2 % όλων των νεοπλασμάτων και το 80% των σαρκωμάτων του γαστρεντερικού συστήματος. Εμφανίζονται κατά κύριο λόγω σε άτομα 50 – 80 ετών, και σπάνια πριν τα 40 έτη. Στον Ελληνικό πληθυσμό πρέπει να αναμένουμε περίπου 140 νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο[1]. Read more