Μετατροπή (revision) Sleeve σε επεμβάσεις τύπου By-pass

ΗΜΕΡΑ ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

By #IFSO – (International Federation for the Surgery of Obesity & Metabolic Disorders)

Η βαριατρική επέμβαση Sleeve αποτελεί το gold standard των βαριατρικών και μεταβολικών επεμβάσεων. Σύμφωνα μάλιστα με τον παγκόσμιο Απολογισμό 2018 της IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity & Metabolic Disorders), με δεδομένα από 51 χώρες, σε 5 ηπείρους, επί συνόλου 394.431 βαριατρικών επεμβάσεων, την περίοδο 2009-2018, οι 128.417 ήταν sleeve (ποσοστό 33%).

Η συγκεκριμένη βαριατρική τεχνική έχει κατακτήσει εξέχουσα θέση στις επιλογές των βαριατρικών χειρουργών παγκοσμίως, λόγω της αποτελεσματικότητάς της στην απώλεια σωματικού βάρους, της δοκιμασμένης για χρόνια  χειρουργικής τεχνικής και τέλος της ασφάλειας της (μικρό ποσοστό επιπλοκών σε χέρια έμπειρων βαριατρικών χειρουργών με χρήση υλικών υψηλής τεχνολογίας ).

Μετά από βαριατρικές επεμβάσεις Sleeve ωστόσο, ένα ποσοστό των ασθενών δεν θα χάσουν το πλεονάζον βάρος το οποίο θα επιθυμούσαν, ή πιθανά μετά από χρόνια θα ξαναπάρουν κιλά. Το ποσοστό αυτό, σύμφωνα με μία έρευνα, μπορεί να ανέρχεται στο 30%. [1] σύμφωνα με τους Weiner etal. η επαναπρόσληψη βάρους μετά από sleeve οφείλεται σε 2 μηχανισμούς. Οι μηχανισμοί αυτοί είναι οι αλλαγές στην διατροφή και το μεγάλο μέγεθος του στομάχου μετά από την επέμβαση. [2]

Έχουν ενοχοποιηθεί ακόμα και άλλοι μηχανισμοί, οι οποίοι όμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Σε αυτούς συγκαταλέγονται, η ελλιπής χειρουργική τεχνική, η λανθασμένη βαθμονόμηση και η ελλιπής αφαίρεση του θόλου του στομάχου. [3]

Παραδοσιακά,  οι ασθενείς οι οποίοι δεν εμφανίζουν αναποτελεσματική απώλεια βάρους μετά από επεμβάσεις Sleeve, οδηγούνται σε βαριατρικές επεμβάσεις τύπου Bypass. Στις επεμβάσεις τύπου Bypass συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων οι επεμβάσεις γαστρικό Bypass, Roux en Y γαστρικό Bypass, SASI, SADI, λαπαροσκοπική παράκαμψη του δωδεκαδάκτυλου κλπ.

Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, η μετατροπή του sleeve σε Bypass αποτελεί μια αποτελεσματική λύση για όσους ασθενείς δεν έχουν καταφέρει να χάσουν το πλεονάζον σωματικό τους βάρος ή παρουσιάζουν επιπλοκές λόγω Sleeve. Οι revision επεμβάσεις τύπου Bypass, αν και σχετικά πιο περίπλοκες, αποτελούν μια ασφαλή λύση στα χέρια μιας έμπειρης χειρουργικής ομάδας. Εκτός από την σημαντική απώλεια βάρους που προσφέρουν οι επεμβάσεις Bypass, μπορούν να βελτιώσουν και την γενικότερη υγεία του ασθενούς, καθώς συμβάλουν στην βελτίωση ή θεραπεία πολλών συννοσηροτήτων της παχυσαρκίας. [4]

Πότε πρέπει να γίνει revision μετά από Sleeve

Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα και με βάση την εμπειρία της ομάδας μας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ασθενείς μετά από μη αποτελεσματικές επεμβάσεις Sleeve πρέπει να οδηγούνται σε επεμβάσεις Bypass σε 2 περιπτώσεις.

  1. Όταν η απώλεια του πλεονάζοντος σωματικού βάρους δεν είναι αποτελεσματική.
  2. Όταν ο ασθενής παρουσιάζει επιπλοκές εξαιτίας της επέμβασης sleeve, οι οποίες θα διορθωθούν μετά από επέμβαση Bypass. Στις επιπλοκές αυτές συγκαταλέγονται μερικές περιπτώσεις ασθενών με Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, όπου δεν υπάρχει διαφορετική θεραπευτική οδός, ασθενείς με στένωση, διάταση του στομάχου ή διαφυγή. [5]

Αναφορές

  1. Residual fundus or neofundus after laparoscopic sleeve gastrectomy: is fundectomy safe and effective as revision surgery?Silecchia G, De Angelis F, Rizzello M, Albanese A, Longo F, Foletto MSurg Endosc. 2015 Oct; 29(10):2899-903.
  2. Laparoscopic sleeve gastrectomy–influence of sleeve size and resected gastric volume.Weiner RA, Weiner S, Pomhoff I, Jacobi C, Makarewicz W, Weigand GObes Surg. 2007 Oct; 17(10):1297-305.
  3. Laparoscopic sleeve gastrectomy–influence of sleeve size and resected gastric volume. Weiner RA, Weiner S, Pomhoff I, Jacobi C, Makarewicz W, Weigand G Obes Surg. 2007 Oct; 17(10):1297-305.
  4. Yorke E, Sheppard C, Switzer NJ, Kim D, de Gara C, Karmali S, Kanji A, Birch D. Revision of sleeve gastrectomy to Roux-en-Y Gastric Bypass: A Canadian experience. Am J Surg. 2017 May;213(5):970-974. doi: 10.1016/j.amjsurg.2017.04.003. Epub 2017 Apr 8. PMID: 28416180.
  5. Switzer NJ, Karmali S, Gill RS, Sherman V. Revisional Bariatric Surgery. Surg Clin North Am. 2016;96(4):827-42.

Αποτελεσματικότητα βαριατρικών επεμβάσεων σε ορίζοντα 10ετίας

ΗΜΕΡΑ ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

By #IFSO – (International Federation for the Surgery of Obesity & Metabolic Disorders)

Ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας (ΠΟΥ) ανέφερε ότι το 2018 ο ρυθμός αύξησης της παχυσαρκίας τριπλασιάστηκε σε σχέση με το 1975. Η παχυσαρκία σήμερα αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για κακή ποιότητα ζωής, αυξημένη θνησιμότητα, και κοινωνικοοικονομικά προβλήματα όπως μειωμένες προοπτικές εργασιακής απασχόλησης.

 

Έχει δημιουργηθεί η επιτακτική ανάγκη για την μακροχρόνια θεραπεία αυτής της πολύ σοβαρής παθολογία με στόχο την βελτίωση της κατάστασης υγείας των ασθενών.

Οι βαριατρικές επεμβάσεις φαίνεται ότι αποτελούν μια αποτελεσματική λύση για την θεραπεία της παχυσαρκίας.

Η λαπαροσκοπική βαριατρική επέμβαση Sleeve αποτελεί μια από τις δημοφιλέστερες επεμβάσεις για την θεραπεία της παχυσαρκίας εξαιτίας την αποτελεσματικότητάς της. Σύμφωνα με στοιχεία της IFSO (Διεθνής Ομοσπονδία για τη Χειρουργική της Παχυσαρκίας) to 2019 το 58,6% (περισσότερες από 833.000 επεμβάσεις Sleeve) των βαριατρικώνεπεμβάσεων παγκοσμίως ήταν Sleeve ενώ το 2018 ήταν 45,9%.

Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε ότι η αύξηση αυτή στον ετήσιο αριθμό των βαριατρικών επεμβάσεων Sleeve θα οδηγήσει σε αύξηση και τον επανεπεμβάσεων (revisionεπεμβάσεις).

Τι θεωρείται αποτυχία μιας βαριατρικής επέμβασης;

Δεν υπάρχει επακριβής ορισμός για το τι θεωρείται αποτυχία για μια βαριατρική επέμβαση. Τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει μεταξύ των βαριατρικώνχειρουργών και της βιβλιογραφίας ο ορισμός: «μικρότερη απώλεια βάρους από το 50% του πλεονάζοντος σωματικού βάρους στους 18 μήνες μετεγχειρητικά». Ο δεύτερος επικρατέστερος ορισμός θεωρείται «η μικρότερη απώλεια βάρους από το 25% του πλεονάζοντος σωματικού βάρους, χωρίς χρονική οριοθέτηση». 

Τα μακροχρόνια αποτελέσματα των επεμβάσεων Sleeveμε follow-up ασθενών για περισσότερα από 10 χρόνια δείχνουν ότι η μη επιθυμητή απώλεια βάρους εντοπίζεται στο 40% με 50% των ασθενών [2]. Οι αιτίες για την μη επιθυμητή απώλεια σωματικού βάρους δεν έχουν εξακριβωθεί πλήρως. Οι ασθενείς αυτοί θα οδηγηθούν σε επεμβάσεις τύπου by-pass (SASI, SADI, Roux-en-Y) για την μείωση του πλεονάζοντος σωματικού τους βάρους.

Οι επεμβάσεις by-pass τείνουν να έχουν μεγαλύτερη απώλεια σωματικού βάρους στους ασθενείς που συμμορφώνονται με τις οδηγίες του ιατρού και συμμετέχουν σε προγράμματα μετεγχειρητικής παρακολούθησης.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα σε ασθενείς οι οποίοι μετά από μη επιθυμητή απώλεια βάρους από βαριατρικη επέμβαση Sleeve οδηγήθηκαν σε επεμβάσεις by-pass για την μείωση του πλεονάζοντος σωματικού βάρους τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 60 ασθενείς οι οποίοι μετά από επέμβαση Sleeve και εξαιτίας μη αποτελεσματικής απώλεια βάρους μακροχρόνια οδηγήθηκαν σε επεμβάσεις by-pass. Οι ασθενείς παρουσίασαν εξαιρετική απώλεια βάρους μετεγχειρητικά( 31kg group1, 46,7kg group 2) [1] και εμφάνισαν πολύ μικρό ποσοστό επιπλοκών 3,3%.

Συζήτηση

Όπως προκύπτει και από τα ερευνητικά δεδομένα οι επεμβάσεις by-pass αποτελούν μια ασφαλή και αποτελεσματική λύση για ασθενείς που τις πραγματοποιούν ως revisional επεμβάσεις παχυσαρκίας μετά από μη αποτελεσματική απώλεια βάρους από επεμβάσεις Sleeve, με ελάχιστες μετεγχειρητικές επιπλοκές.

Οι έρευνες επισημαίνουν ότι θα πρέπει να συνεχισθούν οι μελέτες σε μεγαλύτερους πληθυσμούς.

Οι επεμβάσεις τύπου by-pass αν και σχετικά πιο περίπλοκες από τις βαριατρικές επεμβάσεις Sleeve, αποτελούν μια ασφαλή και αποτελεσματική λύση για την απώλεια του πλεονάζοντος σωματικού βάρους παχύσαρκων και σοβαρά παχύσαρκων ασθενών, οι οποίοι συμμετέχουν σε προγράμματα μετεγχειρητικής παρακολούθησης και συμμορφώνονται στις οδηγίες του χειρουργού.

Αναφορές

  1. D’Urso A, Vix M, Perretta S, Ignat M, Scheer L, Mutter D. Indications and Long-Term Outcomes of Conversion of Sleeve Gastrectomy to Roux-en-Y Gastric Bypass. Obes Surg. 2021 Aug;31(8):3410-3418. doi: 10.1007/s11695-021-05444-4. Epub 2021 May 1. PMID: 33932190.
  2. Sepulveda M, Alamo M, Saba J, et al. Long term weight loss in laparoscopic sleeve gastrectomy. SurgObes Relat Dis. 2017;13:1676–81.

 

Γαστρεκτομή Sleeve & Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση

ΗΜΕΡΑ ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Οι Βαριατρικές επεμβάσεις, σε συνδυασμό με αλλαγή στο lifestyle, φαίνεται ότι αποτελούν πλέον την πιο αποτελεσματική θεραπεία για την παχυσαρκία. Read more