ΕΡΕΥΝΑ ΟΜΑΔΑΣ ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ταχυκαρδία: άμεση συσχέτιση με την Διαφραγματοκήλη

Έρευνα διεξήχθη σε ασθενείς μας που υπεβλήθηκαν σε επέμβαση (Θολοπλαστική κατά Nissen  ή Ανάταξη διαφραγματοκήλης και σύγκλιση σκελών διαφράγματος), κατά την περίοδο του έτους, Σεπτέμβρης 2019-Σεπτέμβρης 2020. Από ένα σύνολο 160 ασθενών που έπασχαν από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και έκαναν αντιπαλινδρομική επέμβαση, οι 41 ασθενείς παρουσίαζαν ταυτόχρονα συμπτώματα ταχυκαρδίας η οποία όμως δεν συνδεόταν με καρδιακά προβλήματα και ήταν μη καρδιαγγειακής αιτιολογίας. Read more

Βαριατρικές επεμβάσεις σε ασθενείς με παλινδρόμηση

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2017) το 43,4% των Ελλήνων ηλικίας 16 ετών και άνω είναι υπέρβαροι (ΔΜΣ: 25 – 29,9), και το 11,6% είναι παχύσαρκοι ή σοβαρά παχύσαρκοι (ΔΜΣ ≥ 30) (πίνακας 1). Read more

Η σύγχρονη ιατρική τεχνολογία στην υπηρεσία των επεμβάσεων πεπτικού!

Endoflip ™ 2.0

Η σύγχρονη ιατρική τεχνολογία στην υπηρεσία των επεμβάσεων πεπτικού!

Υποστηρίζοντας την χειρουργική εμπειρία κατά την διάρκεια επεμβάσεων αποκατάστασης Διαφραγματοκήλης, όπως η Θολοπλαστική κατά Nissen, το Endoflip ™ 2.0 ουσιαστικά «επισφραγίζει» την επιτυχία αυτής της επέμβασης. Read more