Πιθανότητες εγκυμοσύνης μετά από Βαριατρικές επεμβάσεις

Ημέρες Βαριατρικής

Η παχυσαρκία ασκεί επιβλαβείς επιδράσεις σε διάφορες ανθρώπινες βιολογικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης και της αναπαραγωγικής λειτουργίας. Read more