Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (ΜΑΛΝΗ) και Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ)

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (non alcoholic fatty liver disease NAFLD)

Η συσσώρευση λίπους στα κύτταρα του ήπατος ονομαζόταν παλιότερα λιπώδης διήθηση του ήπατος και αποτελούσε κλινικό και παθολογοανατομικό όρο. Δεν πρόκειται όμως για αυτοτελή λιποκύτταρα αλλά για κύτταρα του ήπατος που περιέχουν εναποθέσεις λίπους (σε αναλογία άνω του 5% – 10% του βάρους του ήπατος). Read more