Βαριατρικές επεμβάσεις σε ασθενείς που αρνούνται τη μετάγγιση αίματος

Βαριατρικές επεμβάσεις σε ασθενείς που  αρνούνται τη μετάγγιση αίματος

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία,  οι περισσότερες περιπτώσεις αιμορραγίας μετά από βαριατρικές επεμβάσεις εντοπίζονται στο πρώτο 24ώρο μετεγχειρητικά. Από αυτές τις περιπτώσεις οι περισσότερες από τις μισές θα χρειαστούν μετάγγιση αίματος.

Αυτό ενέχει πιθανούς κινδύνους για ασθενείς οι οποίοι αρνούνται μεταγγίσεις αίματος. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί, ότι η άρνηση αυτή έχει παρατηρηθεί ότι σχετίζεται με αυξημένη θνησιμότητα σε ασθενείς μετά από καρδιακές επεμβάσεις, αλλά όχι από άλλες επεμβάσεις «επιλογής» όπως είναι οι  βαριατρικές επεμβάσεις.

Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, μετεγχειρητικά – μετά από βαριατρικές επεμβάσεις –η αιμορραγία εντοπίζεται μόνο στο 0,5% – 4% των ασθενών. (πηγές 1,2,3,4)

Σύμφωνα με τους ερευνητές,  οι βαριατρικές επεμβάσεις μπορούν να διενεργηθούν σε ασθενείς οι οποίοι αρνούνται μετάγγιση αίματος, με αποδεκτή νοσηρότητα. Ειδικά στην περίπτωση ασθενών οι οποίοι υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις γαστρικού δακτυλίου, η μετεγχειρητική αιμορραγία είναι σχεδόν μηδενική. Κρίνεται όμως αναγκαίο να διεξαχθούν έρευνες σε μεγαλύτερους πληθυσμούς.

Ελαχιστοποίηση του κινδύνου αιμορραγίας

Τα χειρουργικά πρωτόκολλα της ομάδας αμάδας μας, στοχεύουν σε κάθε περίπτωση την ελαχιστοποίηση όλων των πιθανών μετεγχειρητικών επιπλοκών. Στην περίπτωση όμως ασθενών που αρνούνται μεταγγίσεις αίματος, έχει εδραιωθεί ειδικό πρωτόκολλο για την ελαχιστοποίηση της μετεγχειρητικής αιμορραγίας.

Στην ομάδα αυτή των ασθενών, οι βαριατρικές επεμβάσεις που πραγματοποιούμε  διενεργούνται, ακολουθώντας τις διεθνείς οδηγίες,  υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

 • Λαπαροσκοπικά
 • Με επιμελή διεγχειρητική αιμόσταση
 • Γίνεται χρήση τοπικών αιμοστατικών παραγόντων, όπως είναι το αιμοστατικό gel, που τοποθετείται σε οποιαδήποτε γραμμή συρραφής κατά τη διενέργεια επεμβάσεων κάθετης γαστροπλαστικής Sleeve.
 • Πραγματοποιείται ενίσχυση της συρραπτικής γραμμής
 • Σε επίπεδο αναισθησίας, εφαρμόζεται πρωτόκολλο διατήρησης χαμηλής πίεσης διεγχειρητικά
 • Υψηλή σημασία δίνεται στη χορήγηση transamin, τόσο διεγχειρητικά όσο και άμεσα μετεγχειρητικά

Πέραν όλων των παραπάνω, η χρήση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ελαχιστοποίηση της μετεγχειρητικής αιμορραγίας.

Τέλος, τα αυστηρά πρωτόκολλα μετεγχειρητικής παρακολούθησης, τα οποία έχει καθιερώσει η ομάδα μας, συμβάλλουν στην άμεση αντιμετώπιση πιθανών μικροαιμορραγίων, ειδικά κατά το κρίσιμο διάστημα των πρώτων 24 ωρών.

Συμπέρασμα

Μια πολυπαραγοντική προσέγγιση, όπως αυτή που έχει καθιερώσει η ομάδα μας, έχει αποδειχθεί ότι είναι αναγκαία για την ελαχιστοποίηση της μετεγχειρητικής αιμορραγίας και την ασφαλή πραγματοποίηση βαριατρικών επεμβάσεων σε ασθενείς οι οποίοι αρνούνται μεταγγίσεις αίματος. Έτσι, βαριατρικές επεμβάσεις όπως η γαστροπλαστική Sleeve, η γαστρική πτύχωση και ο γαστρικός δακτύλιος, αποτελούν  μια ασφαλή και αποτελεσματική λύση για την θεραπεία της παχυσαρκίας, σε ασθενείς οι οποίοι αρνούνται μετάγγιση αίματος.

Βιβλιογραφία

 1. Bellorin O, Abdemur A, Sucandy I, et al. Understanding the significance, reasons and patterns of abnormal vital signs after gastric bypass for morbid obesity. Obes Surg. 2011;21:707–713.
 2. Nguyen NT, Rivers R, Wolfe BM. Early gastrointestinal hemorrhage after laparoscopic gastric bypass. Obes Surg. 2003;13:62–65.
 3. Schauer PR, Ikramuddin S, Gourash W, et al. Outcomes after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass for morbid obesity. Ann Surg. 2000;232:515–529.
 4. Fecso, Andras B. MD*; Samuel, Timothy BSc*; Elnahas, Ahmad MD, MSc*; Sockalingam, Sanjeev MD†; Jackson, Timothy BSc, MD, MPH*; Quereshy, Fayez MD, MBA*; Okrainec, Allan MDCM, MHPE, FRCSC, FACS* Clinical Indicators of Postoperative Bleeding in Bariatric Surgery, Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques: February 2018 – Volume 28 – Issue 1 – p 52-55 doi: 10.1097/SLE.0000000000000480
 5. Kitahama S, Smith MD, Rosencrantz DR, Patterson EJ. Is bariatric surgery safe in patients who refuse blood transfusion? Surg Obes Relat Dis. 2013 May-Jun;9(3):390-4. doi: 10.1016/j.soard.2012.02.008. Epub 2012 Mar 10. PMID: 22608056.

Μετωπιαία κεφαλαλγία και Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Μετωπιαία κεφαλαλγία και Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Το περιστατικό μας αφορά σε γυναίκα ασθενή, 56 ετών από την Κοζάνη, με συμπτώματα βαριάς Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης, η οποία εκδηλωνόταν κυρίως με καούρες και έμετο. Εκτός από τα γαστρικά συμπτώματα, η ασθενής παρουσίαζε και εξωγαστρικά συμπτώματα, όπως φλέματα και δύσπνοια. Read more

Γαστρεντερικός στρωματικός όγκος Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST)

Γαστρεντερικός στρωματικός όγκος Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST)

Τι είναι οι γαστρεντερικοί στρωματικοί όγκοι GIST

Οι στρωματικοί όγκοι (GIST) είναι μεσεγχυματογενείς όγκοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 0,2 % όλων των νεοπλασμάτων και το 80% των σαρκωμάτων του γαστρεντερικού συστήματος. Εμφανίζονται κατά κύριο λόγω σε άτομα 50 – 80 ετών, και σπάνια πριν τα 40 έτη. Στον Ελληνικό πληθυσμό πρέπει να αναμένουμε περίπου 140 νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο[1]. Read more