Γαστρεντερικός στρωματικός όγκος Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST)

Γαστρεντερικός στρωματικός όγκος Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST)

Τι είναι οι γαστρεντερικοί στρωματικοί όγκοι GIST

Οι στρωματικοί όγκοι (GIST) είναι μεσεγχυματογενείς όγκοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 0,2 % όλων των νεοπλασμάτων και το 80% των σαρκωμάτων του γαστρεντερικού συστήματος. Εμφανίζονται κατά κύριο λόγω σε άτομα 50 – 80 ετών, και σπάνια πριν τα 40 έτη. Στον Ελληνικό πληθυσμό πρέπει να αναμένουμε περίπου 140 νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο[1]. Read more

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (ΜΑΛΝΗ) και Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ)

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (non alcoholic fatty liver disease NAFLD)

Η συσσώρευση λίπους στα κύτταρα του ήπατος ονομαζόταν παλιότερα λιπώδης διήθηση του ήπατος και αποτελούσε κλινικό και παθολογοανατομικό όρο. Δεν πρόκειται όμως για αυτοτελή λιποκύτταρα αλλά για κύτταρα του ήπατος που περιέχουν εναποθέσεις λίπους (σε αναλογία άνω του 5% – 10% του βάρους του ήπατος). Read more

CASE 5

Οισοφάγος Barrett και κληρονομικοί παράγοντες.

Γυναίκα ασθενής 43 χρονών προσήλθε στο ιατρείο με κρυφή ή «σιωπηλή»  γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠΝ) και εικόνα οισοφάγου Barrett (προκαρκινική κατάσταση για την οποία ενοχοποιείται η ΓΟΠΝ). Read more