Γαστρεντερικός στρωματικός όγκος Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST)

Γαστρεντερικός στρωματικός όγκος Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST)

Τι είναι οι γαστρεντερικοί στρωματικοί όγκοι GIST

Οι στρωματικοί όγκοι (GIST) είναι μεσεγχυματογενείς όγκοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 0,2 % όλων των νεοπλασμάτων και το 80% των σαρκωμάτων του γαστρεντερικού συστήματος. Εμφανίζονται κατά κύριο λόγω σε άτομα 50 – 80 ετών, και σπάνια πριν τα 40 έτη. Στον Ελληνικό πληθυσμό πρέπει να αναμένουμε περίπου 140 νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο[1]. Read more

Burning Mouth Syndrome και Φαρυγγολαρυγγική παλινδρόμηση μια άμεση συσχέτιση

Burning Mouth Syndrome και Φαρυγγολαρυγγική παλινδρόμηση μια άμεση συσχέτιση

Ιατρικό case

Γυναίκα ασθενής 38 ετών προσήλθε στο ιατρείο μας στην Κοζάνη με συμπτώματα σοβαρής φαρυγγολαρυγγικής παλινδρόμησης. Η ασθενή εμφάνιζε πολύ συχνά επεισόδια  τα οποία  εκδηλωνόταν κατά κύριο λόγο με βήχα, ερυγές, πόνο στο στήθος και  κόμπος στο λαιμός.

Επιπλέον η ασθενής υπέφερε από το σύνδρομο καυσαλγία στόματος ή burning mouth syndrome (BMS). Στην περίπτωση της ασθενούς μας το σύνδρομο αυτό ήταν δευτεροπαθούς κατηγορίας καθώς προκαλούνταν λόγω της παλινδρόμησης γαστρικών υγρών στο στόμα. Read more

Βήχας: άμεση συσχέτιση με την Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

ΕΡΕΥΝΑ ΟΜΑΔΑΣ ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Βήχας: άμεση συσχέτιση με την Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Έρευνα διεξήχθη σε ασθενείς μας που υπεβλήθηκαν σε αντιπαλινδρομική επέμβαση (θολοπλαστική κατά Nissen, θολοπλαστική κατά Toupet και ανάταξη διαφραγματοκήλης και σύγκληση σκελών διαφράγματος), κατά την περίοδο 1/1/2019 με 31/12/2020. Από ένα σύνολο 447 ασθενών που έπασχαν από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και υποβλήθηκαν σε αντιπλανδρομική επέμβαση, οι 46 παρουσίαζαν ταυτόχρονα συμπτώματα βήχα, ο οποίος δεν μπορούσε να αποδοθεί σε παθολογικά αίτια. Read more