Βαριατρικές επεμβάσεις σε ασθενείς με παλινδρόμηση

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2017) το 43,4% των Ελλήνων ηλικίας 16 ετών και άνω είναι υπέρβαροι (ΔΜΣ: 25 – 29,9), και το 11,6% είναι παχύσαρκοι ή σοβαρά παχύσαρκοι (ΔΜΣ ≥ 30) (πίνακας 1). Read more

Case 4

Ιατρικό Case – Ελκωτικό Barrett & Σύγκλιση σκελών διαφράγματος

Γυναίκα ασθενής 54 ετών, από την Κρήτη, προσήλθε με συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (ΓΟΠΝ), όπως καούρες και αναγωγή υγρών. Η ασθενής ανέφερε επίσης  ιστορικό Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ). Read more

Case 2

Ιατρικό Case – Πτυχωτική Nissen

Άνδρας ασθενής 45 ετών 1,86 εκ. ύψος 130 κιλά βάρος προσήλθε με συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (ΓΟΠ). Εκτός από τη ΓΟΠ ο ασθενής είχε ιστορικό παχυσαρκίας και υπέρτασης. Read more