Βήχας: άμεση συσχέτιση με την Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

ΕΡΕΥΝΑ ΟΜΑΔΑΣ ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Βήχας: άμεση συσχέτιση με την Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Έρευνα διεξήχθη σε ασθενείς μας που υπεβλήθηκαν σε αντιπαλινδρομική επέμβαση (θολοπλαστική κατά Nissen, θολοπλαστική κατά Toupet και ανάταξη διαφραγματοκήλης και σύγκληση σκελών διαφράγματος), κατά την περίοδο 1/1/2019 με 31/12/2020. Από ένα σύνολο 447 ασθενών που έπασχαν από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και υποβλήθηκαν σε αντιπλανδρομική επέμβαση, οι 46 παρουσίαζαν ταυτόχρονα συμπτώματα βήχα, ο οποίος δεν μπορούσε να αποδοθεί σε παθολογικά αίτια. Read more

ΕΡΕΥΝΑ ΟΜΑΔΑΣ ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ταχυκαρδία: άμεση συσχέτιση με την Διαφραγματοκήλη

Έρευνα διεξήχθη σε ασθενείς μας που υπεβλήθηκαν σε επέμβαση (Θολοπλαστική κατά Nissen  ή Ανάταξη διαφραγματοκήλης και σύγκλιση σκελών διαφράγματος), κατά την περίοδο του έτους, Σεπτέμβρης 2019-Σεπτέμβρης 2020. Από ένα σύνολο 160 ασθενών που έπασχαν από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και έκαναν αντιπαλινδρομική επέμβαση, οι 41 ασθενείς παρουσίαζαν ταυτόχρονα συμπτώματα ταχυκαρδίας η οποία όμως δεν συνδεόταν με καρδιακά προβλήματα και ήταν μη καρδιαγγειακής αιτιολογίας. Read more