Ποια είναι τα Guidelines των αντιπαλινδρομικών επεμβάσεων

Ποια είναι τα Guidelines των αντιπαλινδρομικών επεμβάσεων

Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία είναι 4 οι περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να γίνει αντιπαλινδρομική επέμβαση για την θεραπεία της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Read more

Μεταβολικό σύνδρομο – παχυσαρκία class 1 – μεταβολικές & βαριατρικές επεμβάσεις

Μεταβολικό σύνδρομο 

Το μεταβολικό σύνδρομο αντιπροσωπεύει ένα σύνολο μεταβολικών διαταραχών που σχετίζονται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο (πχ. εμφράγματος του μυοκαρδίου), καθώς και με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης νεφροπάθειας και διαβήτη. Read more

Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση και Βρογχικό Άσθμα

Ιατρικό case

Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση και Βρογχικό Άσθμα

Άνδρας ασθενής 37 ετών προσήλθε στο ιατρείο μας στην Σαντορίνη με συμπτώματα βαριάς Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης.

Η παλινδρόμηση προκαλούσε στον ασθενή βήχα, ερυγές και τάση για έμετο.

Επιπλέον, ο ασθενής έπασχε από συνοδό εξωγαστρικό νόσημα, βρογχικό άσθμα.

Σύμφωνα με έρευνες η Γγαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση συνδέεται άμεσα με πληθώρα αναπνευστικών προβλημάτων όπως είναι και το βρογχικό άσθμα.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Η Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση μπορεί να οξύνει ή να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα όπως είναι το βρογχικό άσθμα, η βρογχίτιδα και οι βρογχεκτασίες. Συμπτώματα αυτών είναι ο χρόνιος βήχας.
  • 30% με 80% των ασθενών με άσθμα έχουν παλινδρόμηση.
  • Ασθενείς με οισοφαγίτιδα έχουν ακόμη πιο πολλές πιθανότητες να εμφανίσουν άσθμα.
  • Έχει εντοπισθεί επιπλέον ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ της διάρκειας της ΓΟΠ και της πιθανότητας εμφάνισης άσθματος.
  • Ενήλικες με νυχτερινή παλινδρόμηση εμφανίζουν πιο συχνά άσθμα και άλλα αναπνευστικά προβλήματα.

Θεραπεία – αντιμετώπιση

Για την θεραπεία του ασθενούς από την Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση επιλέχθηκε να γίνει η αντιπαλινδρομική επέμβαση Θολοπλαστική κατά Nissen. Η επέμβαση αυτή αποτελεί το gold standard των αντιπαλινδρομικών επεμβάσεων.

Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, το 80% με 90% των ασθενών με άσθμα λόγω Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης παρουσίασαν – μετά από επέμβαση Θολοπλαστικής κατά Nissen – σημαντική βελτίωση στο άσθμα.

Μετεγχειρητική παρακολούθηση

Ο ασθενής μετά την επέμβαση συμμετείχε στο πρόγραμμα μετεγχειρητικής  παρακολούθησης της ομάδας μας. Σήμερα, σχεδόν 5 μήνες μετά την επέμβαση έχει θεραπευθεί πλήρως από τα συμπτώματα της παλινδρόμησης και έχει τέλεια κλινική εικόνα.

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με τις ιατρικές εξετάσεις του ασθενούς και πρόσφατη σπιρομέτρηση,  έχει θεραπευθεί πλήρως από το βρογχικό άσθμα που τον ταλαιπωρούσε καθώς και από τον βήχα.

Βιβλιογραφία:

Gaude GS. Pulmonary manifestations of gastroesophageal reflux disease. Ann Thorac Med. 2009;4(3):115-123. doi:10.4103/1817-1737.53347