X

  Κλειστε ραντεβου

  Βραδυκαρδία, Συγκοπτικές κρίσεις και Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση

  Ημέρα Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης.

  Άνδρας ασθενής, 49 ετών, από το Ηράκλειο Κρήτης,  προσήλθε στο ιατρείο μας με έντονα συμπτώματα Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης (ΓΟΠ) όπως καύσο και ερυγές (ρεψίματα).  Επιπλέον, η Γαστροσκόπηση στην οποία είχε υποβληθεί επεσήμανε μικρή ολισθαίνουσα Διαφραγματοκήλη.  Παράλληλα, ο ασθενής εκτός από την ΓΟΠ είχε διαγνωσθεί -μετά από καρδιολογική αξιολόγηση- και με βραδυκαρδία, η οποία του προκαλούσε συγκοπτικές κρίσεις. Η βραδυκαρδία δεν μπορούσε να αποδοθεί σε καρδιολογικά αίτια.

  Τι είναι η βραδυκαρδία;

  Με τον όρο βραδυκαρδία ορίζεται ο επιβραδυμένος καρδιακός παλμός. Σε γενικές γραμμές, η βραδυκαρδία διαπιστώνεται όταν οι παλμοί ενός ενήλικα ανά λεπτό (BPM) δεν ξεπερνούν τους 60, όμως το μέτρο προσαρμόζεται ανάλογα με την ηλικία και τη φυσική κατάσταση του ατόμου. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση για την Καρδιά (AHA), οι ενήλικες που παραμένουν σε καλή φυσική κατάσταση μπορεί να μην ξεπερνούν τους 60 παλμούς ανά λεπτό σε κατάσταση ηρεμίας, όμως στην περίπτωση αυτή δεν παρατηρούνται επιπλοκές. Επίσης, οι παλμοί μπορεί να είναι πολύ χαμηλοί όταν κοιμόμαστε, καθώς επίσης ηλικιωμένοι μπορεί να εντοπίζουν συχνά χαμηλούς παλμούς.

  Ένα από τα σπάνια συμπτώματα της βραδυκαρδίας αποτελούν οι συγκοπτικές κρίσεις  ή αλλιώς συγκοπτικό επεισόδιο. Με τον όρο συγκοπτικό επεισόδιο ορίζεται η αιφνίδια και προσωρινή απώλεια της συνείδησης, συνοδευόμενη από απώλεια του ορθοστατικού τόνου και από αυτόματη ανάνηψη χωρίς την ανάγκη ηλεκτρικής ή φαρμακευτικής καρδιοανάταξης.

  Θεραπεία της ΓΟΠ

  Για την θεραπεία της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης και σύμφωνα με την κλινική εξέταση του ασθενούς επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί η αντιπαλινδρομική επέμβαση Θολοπλαστικής κατά Nissen. Η θολοπλαστική Nissen αποτελεί το Gold standard των αντιπαλινδρομικών επεμβάσεων με εξαιρετικά ικανοποιημένους ασθενείς.

  Σήμερα, σχεδόν 9 μήνες μετά την επέμβαση ο ασθενής έχει θεραπευθεί πλήρως από τα συμπτώματα της ΓΟΠ χωρίς να εμφανίζει επιπλοκές.

  Το θετικό απροσδόκητο όφελος ωστόσο,  είναι ότι πλέον ο ασθενής, μετά την επέμβαση, δεν εμφανίζει συμπτώματα βραδυκαρδίας και συνεπακόλουθα δεν εμφανίζει επεισόδια συγκοπτικών κρίσεων.

  Συμπέρασμα

  Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία δεν έχει εντοπιστεί συσχέτιση των συγκοπτικών επεισοδίων εξαιτίας βραδυκαρδίας και της ΓΟΠ. Κατά περιόδους έχουν δημοσιευθεί cases ασθενών τα οποία αναφέρουν  συγκοπτικά επεισόδια σε ασθενείς με ΓΟΠ, χωρίς όμως να μπορεί να εντοπισθεί η πιθανή συσχέτιση λόγω του μικρού αριθμού του δείγματος. [1] Η ΓΟΠ πάραυτα έχει αποδειχθεί ότι πολλές φορές συσχετίζεται με καρδιακές αρρυθμίες και κολπική μαρμαρυγή. [2]

  Στη συγκεκριμένη περίπτωση ασθενούς φαίνεται ότι υπάρχει αισθητή βελτίωση μετά από την αντιπαλινδρομική επέμβαση. Για να εντοπισθεί η πιθανή συσχέτιση μεταξύ των 2 αυτών καταστάσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έρευνες σε μεγαλύτερους πληθυσμούς, κάτι που είναι αρκετά πολύπλοκο λόγω της σπανιότητας συνύπαρξης βραδυκαρδίας και συγκοπτικών κρίσεων.

  Αναφορές

  1. Hazeldine, R. Przemioslo, An unusual cause of syncope, QJM: An International Journal of Medicine, Volume 106, Issue 3, March 2013, Pages 269–270, https://doi.org/10.1093/qjmed/hcs057
  2. Maruyama T, Fukata M, Akashi K. Association of atrial fibrillation and gastroesophageal reflux disease: Natural and therapeutic linkage of the two common diseases. J Arrhythm. 2018;35(1):43-51. Published 2018 Oct 12. doi:10.1002/joa3.12125

  Σχετικα αρθρα

  ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΑΣ: ΓΑΣΤΡΟ-ΕΝΤΕΡΙΚΟ BOTOX

  Τα αποτελέσματα της έρευνας μας επιβεβαιώνουν τις προσδοκίες μας!  Εισαγωγή Το Γαστρικό Botox είναι μία πρόσφατη και πολλά υποσχόμενη μη επεμβατική τεχνική.

  Το μέλλον του Λαπαροσκοπικού Ρυθμιζόμενου Γαστρικού Δακτυλίου.

  Κατάλληλος για Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ). 30≤ΔΜΣ≤40 Εισαγωγή Ο ρυθμιζόμενος Γαστρικός Δακτύλιος (laparoscopic adjustable gastric band)  είναι ένας εμφυτεύσιμος ιμάντας κατασκευασμένος από.

  Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και αναιμία

  Τι είναι η Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση Όταν τρώμε, η τροφή ταξιδεύει από το στόμα στο στομάχι μέσω ενός σωλήνα, ο οποίος ονομάζεται οισοφάγος..

  Κατευθυντήριες γραμμές της Αμερικανικής εταιρείας Γαστρεντερικής και Ενδοσκοπικής.

  ΗΜΕΡΑ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ΓΟΠ αποτελεί μια εξαιρετικά συχνή κατάσταση, με πληθώρα θεραπευτικών επιλογών τόσο φαρμακευτικές όσο και χειρουργικές. (more…)