X

  Κλειστε ραντεβου

  Παχυσαρκία ως παράγοντας κινδύνου για τον SARS-CοV-2.

  Παχυσαρκία ως παράγοντας κινδύνου για τον SARS-CοV-2

  Η πανδημία του COVID-19 συνεχίζει να έχει ραγδαία εξάπλωση παγκοσμίως και ιδιαίτερα στην Ευρώπη και την βόρεια Αμερική, όπου υπάρχουν μεγάλα ποσοστά παχυσαρκίας. Όπως ήδη φαίνεται η σχέση μεταξύ παχυσαρκίας και του ιού είναι υπαρκτή, αν και δεν έχει τεκμηριωθεί ακόμη πλήρως και αναμένεται σε επόμενες έρευνες.  

  Ομάδες υψηλού κινδύνου για τον SARS-CοV-2 έχουν χαρακτηριστεί άτομα που πάσχουν από υπέρταση, διαβήτη, χρόνια αναπνευστική νόσο και καρκίνο. Παραδόξως  η παχυσαρκία,  σπάνια αναφέρεται ως ένας εξ αυτών των παραγόντων κάτι το οποίο είναι λανθασμένο αφού η παχυσαρκία αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα για όλα τα παραπάνω συνοδά νοσήματα. Ωστόσο η παχυσαρκία έχει χαρακτηρισθεί ως ένας ανεξάρτητος συντελεστής προδιάθεσης για τον ιό Η1Ν1.

  Επιπλέον η κοιλιακή παχυσαρκία μπορεί να συσχετισθεί με μειωμένο αερισμό στη βάση των πνευμόνων, ο οποίος μειώνει τον κορεσμό του οξυγόνου στο αίμα. Καθώς επίσης η μη φυσιολογική έκκριση λιποκινών, κυτοκινών (TNF-alpha) και ιντερφερόνης λόγω κοιλιακού πάχους μπορεί να δημιουργήσει μια χρόνια χαμηλού βαθμού φλεγμονή στην περιοχή, που μπορεί να οδηγεί σε καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος και ως εκ τούτου να επηρεάσει το πνευμονικό παρέγχυμα και τους βρόγχους.

  Σύμφωνα με αναδρομική μελέτη που έγινε σε νοσοκομείο της Γαλλίας αναλύθηκε η σχέση μεταξύ δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) των νοσούντων με SARS-CoV-2 και της ανάγκης για επεμβατικό μηχανικό αερισμό (διασωλήνωση) όπου παρατηρήθηκαν τα εξής:

  • Από το δείγμα των 124 ασθενών που εισήχθησαν με τον ιό το 47,6% ήταν παχύσαρκοι (ΔΜΣ>30) και το 28,2% ήταν σοβαρά παχύσαρκοι (ΔΜΣ>35). Αθροιστικά το 75,8% των ασθενών είχε βάρος παραπάνω από το φυσιολογικό.
  • Συνολικά το 68% των ασθενών του δείγματος χρειάστηκε διασωλήνωση.
  • Παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ του ΔΜΣ και της ανάγκης του ασθενούς για διασωλήνωση. Περίπου το 90% των σοβαρά παχύσαρκων ασθενών χρειάστηκε διασωλήνωση.
  • Η πιθανότητα για διασωλήνωση σε ασθενείς με ΔΜΣ> 35 έναντι ασθενών με ΔΜΣ< 25 (δηλαδή φυσιολογικού βάρους) ήταν 7,4 φορές μεγαλύτερη.

  Συμπέρασμα από την έρευνα

  Εντοπίστηκε μια υψηλής συχνότητα εμφάνισης παχυσαρκίας μεταξύ των ασθενών που διασωληνώθηκαν και του SARS-CoV-2. Η σοβαρότητα της νόσου αυξανόταν όσο αυξανόταν το σωματικό βάρος. Η παχυσαρκία λοιπόν είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για τον SARS-CoV-2 και επομένως απαιτείται αυξημένη προσοχή, καθώς επίσης συνιστά τη λήψη προληπτικών μέτρων από τα παχύσαρκα άτομα.

  Πηγή ΕΙΕΠ: https://www.eiep.gr/

  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.22831

  Σχετικα αρθρα

  Γαστρεκτομή Sleeve & Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση

  ΗΜΕΡΑ ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Οι Βαριατρικές επεμβάσεις, σε συνδυασμό με αλλαγή στο lifestyle, φαίνεται ότι αποτελούν πλέον την πιο αποτελεσματική θεραπεία για την.

  Ποια είναι τα Guidelines των αντιπαλινδρομικών επεμβάσεων

  Ποια είναι τα Guidelines των αντιπαλινδρομικών επεμβάσεων Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία είναι 4 οι περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να γίνει.

  Έλλειψη σεληνίου μετά από βαριατρικές επεμβάσεις

  Τι είναι το σελήνιο; Το σελήνιο Se είναι ένα από τα πλέον απαραίτητα ιχνοστοιχεία του οργανισμού με πολλαπλά οφέλη για την υγεία μας. Είναι απαραίτητο για τη δράση του.

  Case8

  Ιατρικό case Επιπτώσεις πολύχρονης λήψης ομεπραζόλης σε ασθενή με διαφραγματοκήλη Άνδρας ασθενής 71 ετών, προσήλθε στο ιατρείο μας στην Λάρισα με βαριά.