X

  Κλειστε ραντεβου

  Κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα σε ασθενείς με Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση

  Ημέρα Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης

  Η Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι μια πάθηση του πεπτικού όπου περιεχόμενο του στομάχου (υγρά ή φαγητό) ανεβαίνει προς τον οισοφάγο. Αυτό προκαλεί δυσφορία στον ασθενή, δημιουργώντας του κακή ποιότητα ζωής και συχνά ενέχει κινδύνους για την υγεία του, αν εξελιχθεί σε οισοφάγο Barrett. Ο οισοφάγος Barrett είναι μια προκαρκινική κατάσταση η οποία σχετίζεται με την παλινδρόμηση. [1]

  Εκτός από τις αναγωγές υγρών και φαγητού και τις καούρες, συμπτώματα της ΓΟΠ αποτελούν επίσης το ρέψιμο, το φούσκωμα, η ναυτία,  η σιελόρροια κλπ. Τα παραπάνω αποτελούν τα γαστρικά συμπτώματα της παλινδρόμησης. Πέρα από τα γαστρικά συμπτώματα ωστόσο, μέρος των ασθενών εμφανίζει και εξωγαστρικά συμπτώματα. Τα εξωγαστρικά συμπτώματα χωρίζονται σε 2 κατηγορίες, στα αναπνευστικά και στα καρδιακά συμπτώματα.

  Στα αναπνευστικά συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων το βρογχικό άσθμα, οι χρόνιες βρογχίτιδες, η πνευμονική ίνωση, το βράγχος φωνής και ο χρόνιος βήχας.Πρόσφατα οι Vereczkei et al. εξέτασαν την συσχέτιση μεταξύ ΓΟΠ και περιπτώσεων μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα και εντόπισαν ότι ο επιπολασμόςαυτής της μορφής καρκίνου ήταν μεγαλύτερος σε άτομα με ΓΟΠ σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό. Το δείγμα όμως που εξετάσθηκε ήταν μικρό ώστε τα αποτελέσματα να είναι ασφαλή.

  Πρόσφατα δημοσιεύθηκε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο πληθυσμό η οποία είχε ως στόχο να εντοπίσει πιθανή συσχέτιση μεταξύ καρκίνου του πνεύμονα και της Γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. [2] Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 97,221 ασθενών με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και διήρκησε από το 1997 έως το 2010. Σύμφωνα με την έρευνα εντοπίσθηκε μια στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της ΓΟΠ και του καρκίνου του πνεύμονα. Τα αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν και από συγκριτικές μελέτες με ομάδες ελέγχου για την ηλικία και το φύλλο.

  Συζήτηση

  Πέραν από την ισχυρή σχέση μεταξύ ΓΟΠ και του καρκίνου του οισοφάγου, αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι αποτελεί επίσης παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση λαρυγγοφαρυγγικού καρκίνου [3]. Εν κατακλείδι, σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα φαίνεται ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ ΓΟΠ και καρκίνου του πνεύμονα.  Εξετάζοντας τα ερευνητικά δεδομένα, μπορούμε μόνο να υποθέσουμε ότι μια «επιθετική θεραπεία» της ΓΟΠ, όπως είναι και οι αντιπαλινδρομικές επεμβάσεις, πιθανά μπορούν να προλάβουν τέτοιες μορφές καρκίνου. Παρόλα αυτά θα πρέπει να συσταθούν έρευνες ώστε να αποδειχθεί ο ισχυρισμό αυτός.

  Αναφορές

  1. Shaheen N, Ransohoff DF. Gastroesophageal reflux, barrett esophagus, and esophageal cancer: scientific review. JAMA. 2002 Apr 17;287(15):1972-81. doi: 10.1001/jama.287.15.1972. PMID: 11960540.
  2. Hsu et al. (2016), Risk of lung cancer in patients with gastro-esophageal reflux disease: a population-based cohort study. PeerJ 4:e2753; DOI 10.7717/peerj.2753
  3. Bacciu A, Mercante G, Ingegnoli A, Ferri T, Muzzetto P, Leandro G, Di Mario F, Bacciu S. 2004. Effects of gastroesophageal reflux disease in laryngeal carcinoma. Clinical Otolaryngology and Allied Sciences 29(5):545–548 DOI 10.1111/j.1365-2273.2004.00851.x.

  Σχετικα αρθρα

  Ασθενείς με οισοφάγο Barrett: Αυξημένος κίνδυνος για να.

  Ο SARS-CoV-2 έχει εισβάλει βίαια στην καθημερινότητά μας. Ακόμη και σήμερα, σχεδόν ένα χρόνο μετά τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος στη χώρα.

  Λαπαροσκοπική Θολοπλαστική κατά Nissen και Γαστρική Πτύχωση για.

  Η παχυσαρκία αποτελεί τον πιο βασικό παράγοντα που προκαλεί παλινδρόμηση οξέων. Μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών στα οισοφαγικά κύτταρα (Barrett)..

  Γαστρεκτομή Sleeve & Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση

  ΗΜΕΡΑ ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Οι Βαριατρικές επεμβάσεις, σε συνδυασμό με αλλαγή στο lifestyle, φαίνεται ότι αποτελούν πλέον την πιο αποτελεσματική θεραπεία για την.

  Σε ποιους ασθενείς απευθύνονται οι βαριατρικές επεμβάσεις;

  Η παγκόσμια πανδημία της παχυσαρκίας αλλά και οι συννοσηρότητες που τη συνοδεύουν αποτελούν ένα μεγάλο φορτίο τόσο για τους ασθενείς που νοσούν.