Γαστρεκτομή Sleeve & Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση

ΗΜΕΡΑ ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Οι Βαριατρικές επεμβάσεις, σε συνδυασμό με αλλαγή στο lifestyle, φαίνεται ότι αποτελούν πλέον την πιο αποτελεσματική θεραπεία για την παχυσαρκία. Read more