Λαπαροσκοπική Γαστρική Πτύχωση για την θεραπεία της παχυσαρκίας

IFSO DAY PLICATION

Την τελευταία δεκαετία εκατοντάδες επεμβάσεις Λαπαροσκοπικής Γαστρικής Πτύχωσης έχουν πραγματοποιηθεί από βαριατρικούς χειρουργούς παγκοσμίως για την μείωση του σωματικού βάρους σε παχύσαρκους ασθενείς. Η Γαστρική Πτύχωση αποτελεί μια από τις λιγότερο επεμβατικές βαριατρικές επεμβάσεις καθώς επίσης είναι και μια οικονομική εναλλακτική.

Μεγάλο μέρος όμως των ασθενών παγκοσμίως δεν γνωρίζουν για την συγκεκριμένη βαριατρική τεχνική.

Πως εφαρμόζεται η Γαστρική Πτύχωση

Η Γαστρική Πτύχωση, είναι μια περιοριστική επέμβαση, μειώνει δηλαδή σημαντικά την τροφή που μπορεί να καταναλώσει ο ασθενής. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης γίνεται αναδίπλωση (πτύχωση) του μείζονος τόξου του στομάχου μέσα σ’ αυτό, επιτυγχάνοντας την μείωση της χωρητικότητας του στομάχου, άρα μείωση και της ποσότητας της τροφής που μπορεί να καταναλώσει ο ασθενής. Για να είναι αποτελεσματική η Γαστρική Πτύχωση θα πρέπει ο χειρουργός να έχει μεγάλη εμπειρία στον τύπο αυτό της επέμβασης.

Τι λένε τα ερευνητικά δεδομένα για την επέμβαση

Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες οι οποίες προσπαθούν να εξετάσουν την αποτελεσματικότητα της επέμβασης στην μείωση του σωματικού βάρους παχύσαρκων ασθενών καθώς και την ασφάλεια της μεθόδου.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, όπου έγινε έλεγχος της παγκόσμιας βιβλιογραφίας, εντοπίσθηκαν 53 άρθρα τα οποία μελετούν τον παραπάνω θέμα.

Σύμφωνα με αυτά, συμμετείχαν στις έρευνες 3103 ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε βαριατρική επέμβαση Γαστρικής Πτύχωσης για την θεραπεία της παχυσαρκίας.

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα του δείγματος και τα συμπεράσματα των ερευνών ήταν:

  • Εύρος ηλικίας από 13,8-55 ετών
  • Προεγχειρητικός Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI) από 31,2 έως 47,8.
  • Χρόνος επέμβασης από 48 έως 193 λεπτά.
  • Χρόνος παραμονής στην κλινική από 0,75 έως 7,2 ημέρες.
  • Το ποσοστό απώλειας σωματικού βάρους κυμαινόταν από 30,2 έως 71,1% στους 6 πρώτους μήνες και 35 έως 77,1% στους 12 μήνες μετά την επέμβαση.
  • Οι περισσότερες μελέτες παρακολουθούσαν τους ασθενείς έως και 12 μήνες μετά την επέμβαση

Συμπέρασμα

Η Λαπαροσκοπική Γαστρική Πτύχωση αποτελεί μία αποτελεσματική και ασφαλή επέμβαση για παχύσαρκους ασθενείς που επιθυμούν να μειώσουν το σωματικό τους βάρος. Ένας όμως  εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητα της επέμβασης είναι η εμπειρία του χειρουργού στην συγκεκριμένη τεχνική.

Η εμπειρία μας στην Πτύχωση 3 στρωμάτων

Η ομάδα του Βασίλειου Γκιούρδα, Χειρουργού Πεπτικού με εξειδίκευση στη Βαριατρική Χειρουργική, ξεκίνησε να πραγματοποιεί επεμβάσεις παχυσαρκίας το 2006. Σήμερα έχει στο ιστορικό της από τις μεγαλύτερες σειρές Γαστρικών Δακτυλίων, Sleeve & Γαστρικών Πτυχώσεων στην Ελλάδα.

Μέσα από την πολύχρονη εμπειρία μας και παρακολουθώντας στενά μετεγχειρητικά αλλά και σε βάθος χρόνου τους ασθενείς μας στην καθημερινότητα τους, έχουμε καταλήξει ότι η Γαστρική Πτύχωση αποτελεί αναμφισβήτητα το Gold Standard της χειρουργικής παχυσαρκίας σήμερα.

Και προχωράμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Η πρωτοποριακή τεχνική της πτύχωσης 3 στρωμάτων, που εφαρμόζει η ομάδα Βαριατρικής Χειρουργικής του Βασίλειου Γκιούρδα στην επέμβαση της Γαστρικής Πτύχωσης, αποδεδειγμένα παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα απώλειας βάρους.

Βιβλιογραφία

El Soueidy T, Kassir R, Nakhoul M, Balian A, Nunziante M, Safieddine M, Perlemuter G, Lainas P, Dagher I. Laparoscopic Greater Curvature Plication for the Treatment of Obesity: a Systematic Review. Obes Surg. 2021 Mar;31(3):1168-1182. doi: 10.1007/s11695-020-05112-z. Epub 2020 Nov 19. PMID: 33215360.

 

ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΑΣ: ΓΑΣΤΡΟ-ΕΝΤΕΡΙΚΟ BOTOX

Τα αποτελέσματα της έρευνας μας επιβεβαιώνουν τις προσδοκίες μας!

 Εισαγωγή

Το Γαστρικό Botox είναι μία πρόσφατη και πολλά υποσχόμενη μη επεμβατική τεχνική που εφαρμόζεται διεθνώς την τελευταία δεκαετία για την απώλεια λίγων κιλών.

Το υλικό του Botox ( βουτουλινική τοξίνη τύπου Α  ) εφαρμόζεται τις τελευταίες δεκαετίες σε πολλές ιατρικές ειδικότητες όπως και στο πεπτικό σύστημα, όπου μειώνει τις υπερβολικές συσπάσεις των μυών.

Το γαστρο-ενετρικό Botox αποτελεί μία τροποποίηση της ομάδας μας, όπου το Botox εγχέεται τόσο σε νεύρα και μύες του στομάχου όσο και στον πυλωρό. Έτσι μειώνονται οι υπερβολικές συσπάσεις των μυών και καθυστερεί η γαστρική εκκένωση κατά 4 επιπλέον ώρες παρατείνοντας το αίσθημα της πληρότητας. Παράλληλα, αναστέλλεται η έκκριση της γκρελίνης, της ορμόνης της πείνας, οπότε παρατηρούμε μείωση της ποσότητας φαγητού που καταναλώνεται. Τέλος, με την έγχυση Botox στον πυλωρό επιτυγχάνεται η γρήγορη δίοδος του φαγητού και η μη απορρόφηση λίπους στο λεπτό έντερο.

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να εξετάσουμε την πορεία της απώλειας βάρους και λίπους σε υπέρβαρους που υπεβλήθησαν σε Γαστρο-εντερικό Botox, από τον πρώτο έως και τον έκτο μήνα μετά την παρέμβαση.

Μεθοδολογία

Για την έρευνα επιλέχτηκε στατιστικό δείγμα 55 υπέρβαρων ασθενών μας, οι οποίοι υπεβλήθησαν σε Γαστροεντερικό Botox  από τις 30/10/2020 μέχρι και τις 31/07/2021. Από το δείγμα που εξετάσθηκε οι 43 (78,20%) ήταν γυναίκες και οι 12 (21,80%) άνδρες. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν τα 35 έτη. Ο μέσος όρος αρχικού βάρους ήταν 87,55 κιλά (εύρος τιμών βάρους από 64 έως 110 κιλά) και ο μέσος όρος αρχικού σωματικού λίπους  ήταν 36,31 κιλά (εύρος τιμών λίπους από 23 έως 60 κιλά).

Αποτελέσματα κατά τους 6 μετεγχειρητικούς μήνες!

Στο δείγμα που εξετάσαμε δεν παρατηρήθηκαν μετεγχειρητικές επιπλοκές.

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας, αξιολογήθηκε η απώλεια βάρους σε 3 φάσεις, βάσει των μετεγχειρητικών επισκέψεων (1ος μήνας, 3ος μήνας και 6ος μήνας), που καταγράφηκαν οι διαφορές στις μετρήσεις συγκριτικά με το αρχικό βάρος και το αρχικό λίπος. Επί του συνόλου του δείγματος, παρατηρήθηκε σημαντική απώλεια τόσο βάρους όσο και λίπους από την πρώτη μέχρι και την τελευταία επίσκεψη.

Αναλυτικά

Δείγμα: 55 ασθενείς

  • Τον 1ο μήνα: Απώλεια (Μ.Ο.) 4, 65kg Βάρους και 3, 63kg Λίπους (εξετάστηκε το 100% του δείγματος)
  • Τον 3ο μήνα: Απώλεια (Μ.Ο.) 8, 90kg Βάρους και 6, 97kg Λίπους (εξετάστηκε το 85% του δείγματος)*
  • Τον 6ο μήνα: Απώλεια (Μ.Ο.) 16, 60kg Βάρους και 11, 91kg Λίπους (εξετάστηκε το 35% του δείγματος)*

*Σημαντικό ποσοστό του δείγματος «χάθηκε στη μετεγχειρητική παρακολούθηση» ή δεν έχει έρθει ακόμα ο χρόνος επίσκεψης στο ιατρείο για τη μέτρηση και αξιολόγηση της πορείας του.

Συμπέρασμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας συμπεραίνουμε, ότι το Γαστρο-εντερικό Botox, όπως εφαρμόζεται από την έμπειρη χειρουργική – ενδοσκοπική – αναισθησιολογική ομάδα μας σε περιβάλλον χειρουργείου για την βέλτιστη εφαρμογή του, αποτελεί μια ασφαλή και αποτελεσματική μη επεμβατική τεχνική απώλειας βάρους.

Ενδείκνυται για την απώλεια του ενδοσπλαχνικού λίπους σε υπέρβαρους ασθενείς, οι οποίοι χρειάζεται να χάσουν περίπου 15 κιλά βάρος και κατ΄αναλογία 10 κιλά λίπος, για να θεραπευτούν από το Μεταβολικό Σύνδρομο και να ενεργοποιηθεί ξανά ο μεταβολισμός τους.

Η έρευνα θα συνεχισθεί για να μελετηθούν περαιτέρω παράγοντες όπως: διατροφικό προφίλ των ασθενών πριν το Γαστρο-εντερικό μπότοξ, διατήρηση της απώλειας βάρους μακροπρόθεσμα, συσχέτιση του αρχικού βάρους και της μακροπρόθεσμης διατήρησης του, αλλαγή στον τρόπο ζωής και διατροφής μετά την εφαρμογή του μπότοξ, σημασία της μετεγχειρητικής παρακολούθησης.

 

Αποτελούν οι βαριατρικές επεμβάσεις γραμμή προστασίας από τον COVID-19;

Στις 30 Ιανουαρίου του 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεία (ΠΟΥ) ανακήρυξε κατάστασης έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία για τον ιό Covid-19.  Read more