Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση και Βρογχικό Άσθμα

Ιατρικό case

Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση και Βρογχικό Άσθμα

Άνδρας ασθενής 37 ετών προσήλθε στο ιατρείο μας στην Σαντορίνη με συμπτώματα βαριάς Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης.

Η παλινδρόμηση προκαλούσε στον ασθενή βήχα, ερυγές και τάση για έμετο.

Επιπλέον, ο ασθενής έπασχε από συνοδό εξωγαστρικό νόσημα, βρογχικό άσθμα. Read more