Γαστρεντερικός στρωματικός όγκος Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST)

Γαστρεντερικός στρωματικός όγκος Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST)

Τι είναι οι γαστρεντερικοί στρωματικοί όγκοι GIST

Οι στρωματικοί όγκοι (GIST) είναι μεσεγχυματογενείς όγκοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 0,2 % όλων των νεοπλασμάτων και το 80% των σαρκωμάτων του γαστρεντερικού συστήματος. Εμφανίζονται κατά κύριο λόγω σε άτομα 50 – 80 ετών, και σπάνια πριν τα 40 έτη. Στον Ελληνικό πληθυσμό πρέπει να αναμένουμε περίπου 140 νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο[1].

Οι όγκοι GIST κατά κύριο λόγω είναι ασυμπτωματικοί και ανευρίσκονται τυχαία κατά τον ενδοσκοπικό ή λαπαροσκοπικό έλεγχο. Εντοπίζονται κατά μήκος του γαστρεντερικού σωλήνα: το 50% στον στόμαχο, το 25% στο λεπτό έντερο, το 10% στο παχύ έντερο και το υπόλοιπο 15% στο ορθό, τον οισοφάγο και το μεσεντέριο.

Παράγοντες κινδύνου GIST

Επί του παρόντος, υπάρχουν λίγοι γνωστοί παράγοντες κινδύνου για τους στρωματικούς όγκους του γαστρεντερικού GIST

  1. Ηλικία > 50
  2. Γενετικά σύνδρομα:
    1. Σύνδρομο Familial gastrointestinal stromal tumor
    2. Neurofibromatosis type 1 (von Recklinghausen disease)
    3. Σύνδρομο Carney-Stratakis

Η εμπειρία της ομάδας μας

Τον τελευταίο χρόνο η ομάδα μας έχει εντοπίσει τυχαία κατά την διάρκεια επεμβάσεων σε 4 ασθενείς όγκους τύπου GIST.

Αναφορικά με ένα από τα περιστατικά αυτά:

Άνδρας ασθενής 52 ετών, ο οποίος προσήλθε στο ιατρείο μας στην Κοζάνη με συμπτώματα βαριάς Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης. Τα κύρια συμπτώματα ήταν βήχας, βράγχος φωνής, καύσος και οπισθοστερνικός πόνος. Ο ασθενής λάμβανε 10 χρόνια φαρμακευτική αγωγή για την θεραπεία της παλινδρόμησης, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με πρόσφατη γαστροσκόπηση του ασθενούς, είχε εντοπισθεί ευμεγέθης ολισθαίνουσα  διαφραγματοκήλη, καθώς και χαίνουσα ΚΟΣ Hill Grade III.

Για την θεραπεία της Γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης επιλέχθηκε να γίνει επέμβαση ανάταξης της διαφραγματοκήλης και Θολοπλαστική κατά Nissen. Η Θολοπλαστική κατά Nissen αποτελεί το gold standard των αντιπαλινδρομικών επεμβάσεων.

Κατά την διάρκεια της επέμβασης εντοπίσθηκε όγκος οπίσθιας επιφάνειας του στομάχου. Ο όγκος αφαιρέθηκε και εστάλη για βιοψία.

Τα ευρήματα της ιστολογικής εξέτασης συνηγορούν υπέρ μεσεγχυματογενούς νεοπλάσματος τύπου GIST.

Σήμερα ο ασθενής έχει αναρρώσει πλήρως από την επέμβαση. Πλέον δεν εμφανίζει συμπτώματα Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης και δηλώνει εξαιρετικά ικανοποιημένος από την έκβαση της επέμβασης.

Οι γαστρεντερικοί στρωματικοί όγκοι GIST είναι καλοήθεις όγκοι με κακοήθη ταχύτητα ανάπτυξης. Οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις πεπτικού δίνουν την ευκαιρία και δυνατότητα άμεσης εντόπισης και αφαίρεσης τους. ‘Έτσι, με την αφαίρεση του όγκου ο ασθενής γλιτώνει από μεγάλες ιατρικές περιπέτειες.

Βιβλιογραφία

  1. Πανελλαδική Μελέτη Στρωματικών Όγκων Γαστρεντερικού από την Ομάδα Πεπτικού της Ελληνικής Παθολογοανατομικής Εταιρείας. Ανακοίνωση στο 12ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας το 2004
  2. Joensuu, Gastrointestinal stromal tumor (GIST), Annals of Oncology, Volume 17, Supplement 10, 2006, Pages x280-x286, ISSN 0923-7534, https://doi.org/10.1093/annonc/mdl274.