Βαριατρικές επεμβάσεις σε ασθενείς με παλινδρόμηση

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2017) το 43,4% των Ελλήνων ηλικίας 16 ετών και άνω είναι υπέρβαροι (ΔΜΣ: 25 – 29,9), και το 11,6% είναι παχύσαρκοι ή σοβαρά παχύσαρκοι (ΔΜΣ ≥ 30) (πίνακας 1). Read more