Ατελέσφορη κινητικότητα οισοφάγου σε ασθενείς με ΓΟΠΝ δεν αποτελεί αντένδειξη για την Θολοπλαστική κατά Nissen

Από το 1995 έχει παρατηρηθεί μια παγκόσμια αύξηση στις περιπτώσεις  γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (ΓΟΠΝ), με μια ταυτόχρονη μείωση του πλήθους των αντιπαλινδρομικών επεμβάσεων που διενεργούνται κάθε χρόνο. Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται αυτή η κατάσταση είναι η πληθώρα τον αντιπαλινδρομικών φαρμάκων (ομεπραζόλες), και ο φόβος για πιθανές μετεγχειρητικές επιπλοκές, όπως η στένωση οισοφάγου και το σύνδρομο Gasbloat. Read more