Κολπική Μαρμαρυγή και Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση

Κολπική Μαρμαρυγή και Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση

Η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) εμφανίζεται στο 1% με 2% του γενικού πληθυσμού, και ο αριθμός των ατόμων που επηρεάζονται αναμένεται να διπλασιαστεί ή να τριπλασιαστεί στις επόμενες δεκαετίες γεγονός που οφείλεται στη γήρανση του πληθυσμού. Επιπλέον πολλές παθήσεις  όπως η υπέρταση, ο διαβήτης, η άπνοια ύπνου, η καρδιακή ανεπάρκεια και η παχυσαρκία μπορούν να την επηρεάσουν. Read more