Οριστική αντιμετώπιση των Περιεδρικών Συριγγίων με τη μέθοδο VAAFT

Η Μέθοδος VAAFT

Για την οριστική αντιμετώπιση των Περιεδρικών Συριγγίων η ομάδα της Γκιούρδας Χειρουργική εφαρμόζει τη καινοτόμα ενδοσκοπική μέθοδο VAAFT (Video-Assisted Anal Fistula Treatment) .

Κατά τη διάρκεια αυτής της επέμβασης, ο χειρουργός έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στο στόμιο του Περιεδρικού Συριγγίου με τη βοήθεια ενός ειδικού ενδοσκόπιου το οποίο συνδέεται με μία μικροκάμερα. Στη συνέχεια, και με τη βοήθεια μίας οθόνης, εντοπίζεται η πορεία του Συριγγίου και με Laser γίνεται η καταστροφή του.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου VAAFT είναι πολλά. Καθώς πρόκειται για μία σύντομη διαδικασία που διαρκεί μόλις λίγα λεπτά. Δεν έχει κάποια αιμορραγία καθώς είναι αναίμακτη τεχνική. Δεν πονά τον ασθενή ενώ μειώνει αισθητά τις πιθανές μετεγχειρητικές παρενέργειες. Τα αποτελέσματα της μεθόδου είναι άμεσα και έτσι ο ασθενής μπορεί μέσα σε λίγες ώρες να επιστρέψει στις καθημερινές του ασχολίες.