Τι είναι ο θυρεοειδής αδένας

Ο θυρεοειδής αδένας βρίσκεται στο λαιμό μας πάνω από την τραχεία και ακριβώς κάτω από τον λάρυγγα. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους αδένες του σώματος καθώς παράγει βασικές ορμόνες του οργανισμού (Τ3,Τ4)

Οι ορμόνες Τ3 και Τ4 που παράγει ο αδένας αυτός ρυθμίζουν τις καύσεις του σώματος, κάτι που τις καθιστά τον κύριο ρυθμιστή της παροχής και εκμετάλλευσης της ενέργειας του οργανισμού.