Τι είναι το Περιεδρικό Συρίγγιο

Περιεδρικό Συρίγγιο είναι η «επικοινωνία» μεταξύ του εντέρου και του δέρματος, που εκδηλώνεται συνήθως με εκροή πύου από το εξωτερικό του στόμιο και προκαλεί κνησμό του δακτυλίου ή και δερματικές αλλοιώσεις λόγω της πυώδους έκκρισης.

photo1

Από τι προκαλείται το Περιεδρικό Συρίγγιο

Η παθογένεια των συριγγίων είναι ίδια με αυτή των αποστημάτων. Το απόστημα αντιπροσωπεύει την οξεία φάση, το συρίγγιο το χρόνιο επακόλουθο. Αν το απόστημα δεν καταφέρει να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά (χειρουργικά) και παραμεληθεί, τότε μπορεί να αναπτύξει τον “τρόμο του πρωκτού”, το λεγόμενο Περιεδρικό Συρίγγιο. Από όλη τη γκάμα της χειρουργικής το Περιεδρικό Συρίγγιο είναι ο εφιάλτης. Μάλιστα -υπό συνθήκες- το Περιεδρικό Συρίγγιο μπορεί να αποβεί μοιραίο για τον ασθενή!

 

photo2

Συμπτώματα Περιεδρικού Συριγγίου

Τα συμπτώματα του Περιεδρικού Συριγγίου είναι τα εξής:

  • Εκροή πύου από το εξωτερικό του στόμιο
  • Κνησμό δακτυλίου
  • Δερματικές αλλοιώσεις λόγω πυώδους έκκρισης

 

 

photo3

Οι εξετάσεις για τη διάγνωση του Περιεδρικού Συριγγίου

Πέραν της κλινικής εξέτασης, σε περίπτωση που απαιτηθεί, ο γιατρός μπορεί να ζητήσει και ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημα. Με αυτή τη μέθοδο ανευρίσκεται το εσωτερικό στόμιο του συριγγίου που αποτελεί και την παθογόνο αιτία του. Επίσης ανευρίσκονται και οι πιθανές διακλαδώσεις, οι αποστηματικές κοιλότητες και η έκταση της συμμετοχής των περιπρωκτικών σφιγκτήρων. Όμως τα αποτελέσματα της μεθόδου δεν σταματούν εδώ. Γίνεται διάγνωση και των επικίνδυνων τραυματισμών του έξω σφιγκτήρα από προηγούμενες εγχειρήσεις. Με την εξέταση αυτή επιπλέον ελέγχεται μετεγχειρητικά η πορεία του ασθενούς και ανευρίσκεται οποιαδήποτε υπολειμματική φλεγμονή. Επίσης πολύ εύκολα απεικονίζεται το απόστημα και το συρίγγιο σε ασθενείς με τη νόσο του Crohn στον πρωκτό.

 

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου Laser Alfa

Τα πλεονεκτήματα με τη μέθοδο της laser ALFA είναι πολλά:

  • Είναι σύντομη καθώς διαρκεί μόλις 15 λεπτά.
  • Χωρίς γενική αναισθησία.
  • Χωρίς παραμονή στην κλινική.
  • Με 0% νοσηρότητα και θνητότητα.
  • Με άμεση ανακούφιση.

 

Οριστική Αντιμετώπιση

Με τις παλαιότερες τεχνικές, αν τα Συρίγγια γίνονταν πολλά και περνούσαν το σφιγκτήρα του ασθενούς τότε δεν μπορούσε να γίνει καμία χειρουργική παρέμβαση καθώς μπορεί να προκαλούσε μόνιμη ακράτεια. Το γεγονός αυτό οδηγούσε σε μία κόλαση τη ζωή του ασθενούς. Ακριβώς αυτή τη κόλαση ήρθε να εξαφανίσει η νέα αποτελεσματική τεχνική του laser με τη μέθοδο ALFA!

Στην ουσία με τη νέα αυτή μέθοδο, το laser εξαφανίζει το Συρίγγιο μέσα σε πέντε λεπτά! Η μέθοδος ALFA δεν κόβει το Συρίγγιο μέσα στον σφιγκτήρα αλλά το καίει, το εξαχνώνει, εξαφανίζοντας το!

photo4

Η Μέθοδος VAAFT

Για την οριστική αντιμετώπιση των Περιεδρικών Συριγγίων η ομάδα της Γκιούρδας Χειρουργική εφαρμόζει τη καινοτόμα ενδοσκοπική μέθοδο VAAFT (Video-Assisted Anal Fistula Treatment) .

Κατά τη διάρκεια αυτής της επέμβασης, ο χειρουργός έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στο στόμιο του Περιεδρικού Συριγγίου με τη βοήθεια ενός ειδικού ενδοσκόπιου το οποίο συνδέεται με μία μικροκάμερα. Στη συνέχεια, και με τη βοήθεια μίας οθόνης, εντοπίζεται η πορεία του Συριγγίου και με Laser γίνεται η καταστροφή του.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου VAAFT είναι πολλά. Καθώς πρόκειται για μία σύντομη διαδικασία που διαρκεί μόλις λίγα λεπτά. Δεν έχει κάποια αιμορραγία καθώς είναι αναίμακτη τεχνική. Δεν πονά τον ασθενή ενώ μειώνει αισθητά τις πιθανές μετεγχειρητικές παρενέργειες. Τααποτελέσματα της μεθόδου είναι άμεσα και έτσι ο ασθενής μπορεί μέσα σε λίγες ώρες να επιστρέψει στις καθημερινές του ασχολίες.