Τι είναι το Barrett

Ο οισοφάγος Barrett είναι η Οισοφαγίτιδα IV, που ορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο «3εκ κυλινδρικού επιθηλίου από το στομάχι έχει μετατοπιστεί από το στομάχι και βρίσκεται στο πλακώδες επιθήλιο του οισοφάγου». Το οποίο σημαίνει ότι το τοίχωμα του κατώτερου οισοφάγου (πλακώδες επιθήλιο) που «διαβρέχεται» από το γαστρικό οξύ του παλινδρομούντος στομάχου αντικαθίσταται από τοίχωμα που μοιάζει με αυτό του στομάχου (κυλινδρικό επιθήλιο).

Στατιστικά εμφάνισης οισοφάγου Barrett στον πληθυσμό

  • 2% των ανθρώπων που κάνει Γαστροσκόπηση έχει πιθανότητα για Barrett
  • 12% πιθανότητα Barrett αν κάποιος έχει Παλινδρόμηση

Μεταπλασία – Δυσπλασία - Αδενοκαρκίνωμα

Η αλλοίωση που προκαλείται στο τοίχωμα του οισοφάγου ονομάζεται εντερική μετάπλαση και αποτελεί προκαρκινικό στάδιο.

Η διάγνωση ενός ασθενούς με οισοφάγο Barrett και εντερική μεταπλασία είναι το πρώτο στάδιο.

Σε περίπτωση που αυτό δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εξελιχθεί στα ενδιάμεσα στάδια, χαμηλού βαθμού δυσπλασίας

(low grade dysplasia) και υψηλού βαθμού δυσπλασίας (high grade dysplasia) για να οδηγήσει τελικά σε αδενοκαρκίνωμα.

Στατιστικά εμφάνισης οισοφάγου Barrett στον πληθυσμό

 

Χωρίς Παλινδρόμηση 1/1000 – 1/10000 ca οισοφάγου
Παλινδρόμηση 1% ca οισοφάγου
Οισοφαγίτιδα ΙΙ & ΙΙΙ 5% ca οισοφάγου
Barrett
(με μεταπλασία ή χαμηλού βαθμού δυσπλασία)
10% ca οισοφάγου

Πως αντιμετωπίζεται το Barrett

Στατιστικά εξέλιξης Οισοφαγίτιδας με & χωρίς χειρουργείο

Ασθενείς με BARRETT (με μεταπλασία ή χαμηλού βαθμού δυσπλασία) που χειρουργούνται

  • 58% θεραπεύεται πλήρως σε 24 μήνες
  • 5% υποχωρεί σε χαμηλού βαθμού δυσπλασία (αν είχε προχωρήσει πριν την επέμβαση σε υψηλού βαθμού δυσπλασία*)
  • 4% θα χρειαστεί συμπληρωματική ενδοσκοπική αντιμετώπιση

* Η υψηλού βαθμού δυσπλασία χρειάζεται να εκτιμηθεί προεγχειρητικά με εξειδικευμένες βιοψίες

Ασθενείς με BARRETT (με μεταπλασία ή χαμηλού βαθμού δυσπλασία) που δεν χειρουργούνται

  • Υψηλού βαθμού δυσπλασία ή Αδενοκαρκίνωμα
  • To σημαντικότερο πρόβλημα με τον οισοφάγο Barrett είναι πως η δυσπλασία και ο καρκίνος είναι μικροσκοπικές και συνήθως δεν φαίνονται με το ανθρώπινο μάτι. Για το λόγο αυτό, οι ασθενείς συχνά στηρίζονται σε τυχαίες (τυφλές) βιοψίες που λαμβάνονται κατά την διάρκεια της ενδοσκόπησης.
  • Για την ολοκληρωμένη εκτίμηση του οισοφάγου Barrett απαιτούνται βιοψίες από 18 σημεία και εκτίμηση από ειδικό παθολογοανατόμο, για να μπορούμε να έχουμε αξιόπιστα και πλήρη δεδομένα.

Η Χειρουργική Αντιμετώπιση

Σύμφωνα με έρευνες σε ασθενείς που εμφανίζουν οισοφάγο Barrett οι αντιπαλινδρομικές επεμβάσεις όπως η θολοπλαστική κατά Nissen μπορούν να ελέγξουν αποτελεσματικά τα συμπτώματα της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης, η οποία ευθύνεται για την εμφάνιση του Barrett. Η επέμβαση μπορεί να σταματήσει την εξέλιξη του οισοφάγου Barrett και εφόσον το τραυματισμένο μέρος του οισοφάγου είναι μικρότερο από 4 εκατοστά μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη υποχώρησή του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χειρουργική αντιμετώπιση του οισοφάγου Barrett κάντε κλικ εδώ.

Συμπληρωματική Μετεγχειρητική ενδοσκοπική αντιμετώπιση

Από τους ασθενείς με υψηλού βαθμού δυσπλασίας (high grade dysplasia) που θα χειρουργηθούν υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο 1 χρόνο μετά την επέμβαση, οι ιστολογικές του εξετάσεις θα εξακολουθούν να εμφανίζουν δυσπλαστικές αλλοιώσεις στον οισοφάγο. Οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να προβούν σε ενδοσκοπική αντιμετώπιση των αλλοιώσεων.

Η σύγχρονη ενδοσκοπική μέθοδος για την αντιμετώπιση αυτών των αλλοιώσεων είναι η μέθοδος Ενδοσκοπικής Βλεννογόνιας Εκτομής (EMR). Ολόκληροι οι ιστοί στέλνονται για ιστολογικές εξετάσεις και σε περίπτωση ανίχνευσης δυσπλαστικών βλαβών η υπόλοιπη περιοχή του Barrett πρέπει να καταστραφεί (Ablation), με την χρήση Argon και συγκεκριμένα την τεχνική του Υβριδικού Argon (Hybrid APC).